Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Thanh tra tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2013
​Trong năm 2010, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, củng cố kiện toàn tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng công tác về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

​      ​Tham mưu UBND tỉnh duy trì tổ chức họp giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua cuộc họp giao ban hàng quý, UBND tỉnh trực tiếp nghe các cấp, các ngành báo cáo để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      Công tác tiếp công dân đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện. Việc tiếp công dân thường xuyên đã đi vào nề nếp. Chế độ tiếp công dân của thủ trưởng đã được chú trọng. Trong 10 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 5.552 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, trong đó: Phòng Tiếp dân tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp 971 lượt người; cấp huyện 2536 lượt người; cấp sở, ngành 176 lượt người; cấp xã, cơ sở 1869 lượt người. Có 64 lượt đoàn đông người đến tại Phòng tiếp dân của tỉnh, huyện (Phòng tiếp dân của tỉnh 49 lượt, phòng tiếp dân của huyện 15 lượt). 

ban pc tuan ng.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi giám sát​
 

      Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật, chú trọng việc đối thọai trực tiếp với công dân trước khi ban hành giải quyết khiếu nại lần đầu. Có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong giải quyết khiếu nại. Do đó chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan hành chính nhà nước đã thụ lý 1.203 đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai và tố cáo thuộc thẩm quyền (1.149 đơn khiếu nại, 54 đơn tố cáo), giảm 532 đơn so với cùng kỳ năm 2009. Riêng Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thẩm tra, xác minh 340 đơn khiếu nại, tố cáo (330 đơn khiếu nại và 10 đơn tố cáo) trên tổng số đơn được giao là 348 đơn (338 khiếu nại và 10 tố cáo), đạt tỷ lệ 98%. Toàn tỉnh đã giải quyết 928 đơn, đạt tỷ lệ 77 % trong đó: UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết 222/418 đơn, đạt tỷ lệ 53,1%; Sở, ngành cấp tỉnh đã giải quyết 182/182 đơn, đạt tỷ lệ 100%; UBND cấp huyện đã giải quyết 506/584 đơn, đạt tỷ lệ 86,6%; UBND cấp xã, cơ sở đã giải quyết 18/19 đơn, đạt tỷ lệ giải quyết 95%; 

      Quyết định giải quyết đơn được tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trong năm 2010, Thanh tra tỉnh đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết đơn của tỉnh, huyện có hiệu lực pháp luật. Tính đến nay còn tồn 28 quyết định của tỉnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa tổ chức thực hiện xong: 16 quyết định từ năm 2008 trở về trước, 08 quyết định của năm 2009 và 04 quyết định của năm 2010.

      Hoạt động thanh tra, kiểm tra có nhiều tiến bộ, đã tập trung thanh tra kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2010. Trong 10 tháng đầu năm 2010, toàn ngành đã thực hiện 57 cuộc thanh tra , đã kết thúc 50 cuộc, đang tiến hành 07 cuộc. Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 15 cuộc thanh tra, đã kết thúc 13 cuộc thanh tra, còn 02 cuộc thanh tra về quốc phòng - an ninh đang triển khai. Qua thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm đối với 02 tập thể và 05 cá nhân sai phạm trong công tác quản lý. Tổ chức kiểm tra 4.440 đơn vị, cơ sở, cá nhân kinh doanh; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.999 đơn vị, cơ sở, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 6.614 triệu đồng (đã thu nộp). 

       Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành cuộc thanh tra diện rộng việc thu quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo tiến độ, đúng nội dung theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra đã tác động giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thu hồi 12,15 tỷ đồng trên 26,9 tỷ đồng nợ đọng (tỷ lệ 45%); chuyển 01 vụ việc sai phạm với số tiền 7.228 triệu đồng sang cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

      Tổng số tiền sai phạm tồn đọng chưa thu hồi là 612,51 triệu đồng, trong đó số tồn đọng của năm 2008 là 358,99 triệu đồng; Số tồn đọng chưa thu hồi của năm 2009 là 232,1 triệu đồng; Số tồn đọng chưa thu hồi của năm 2010 là 21,42 triệu đồng.

      Tuy nhiên, Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, trong 10 tháng năm 2010 có 64 lượt đoàn đông người đến phòng tiếp dân của tỉnh, huyện để khiếu nại, phản ánh chủ yếu là thu hồi đất, bồi thường. hỗ trợ, tái định cư …; Công tác tiếp công dân của lãnh đạo các cấp, các ngành đều có thực hiện, song còn một số địa phương, đơn vị, lãnh đạo tiếp công dân chưa thường xuyên, số lượng công dân được tiếp còn ít, nội dung chuẩn bị tiếp công dân chưa kỹ, từ đó hạn chế đến kết quả và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiến độ giải quyết đơn nhìn chung vẫn còn chậm, nhất là đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh, còn nhiều đơn tồn đọng trong đó có những đơn đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo về thời hạn giải quyết; Chất lượng giải quyết vẫn còn một số quyết định giải quyết đơn của cấp huyện bị hủy, sửa do thụ lý không đủ điều kiện. Trong 10 tháng đầu năm 2010 có 63 quyết định giải quyết lần đầu của UBND cấp huyện bị hủy (Long Thành 04, Biên Hoà 03, Tân Phú 02 và Long Khánh 57, trong đó có 56 quyết định giải quyết lần đầu của UBND thị xã Long Khánh bị hủy một phần do nội dung huyện giải quyết không phải là khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính); Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan tư pháp trong quá trình giải quyết khiếu nại chưa tốt, nhiều đơn thư chuyển lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất kéo dài, không được cơ quan có trách nhiệm thụ lý giải quyết gây bức xúc cho công dân; Một số quyết định giải quyết đơn của tỉnh, huyện chưa thực hiện dứt điểm, còn kéo dài. Hiện nay, còn tồn 28 quyết định của tỉnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa tổ chức thực hiện xong: 16 quyết định từ năm 2008 trở về trước, 08 quyết định của năm 2009 và 04 quyết định của năm 2010; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại cấp cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân, dẫn đến một số trường hợp người dân chưa nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo (có 445 đơn khiếu nại sai, chiếm tỷ lệ 48%); Một số cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều hạn chế, thiếu sót ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, từ đó phát sinh khiếu nại (có 250 đơn khiếu nại có đúng có sai, chiếm tỷ lệ 27%, 233 đơn khiếu nại đúng, chiếm tỷ lệ 25%);

      Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về số đơn vị được thanh tra, kiểm tra; một số kiến nghị của Thanh tra chưa được thu hồi dứt điểm. Tổng số tiền sai phạm tồn đọng chưa thu hồi là 612,51 triệu đồng, trong đó số tồn đọng của năm 2008 là 358,99 triệu đồng; Số tồn đọng chưa thu hồi của năm 2009 là 232,1 triệu đồng; Số tồn đọng chưa thu hồi của năm 2010 là 21,42 triệu đồng.

                                                                                        Sĩ Tiến