Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 111-Qúy III-2016


​Giới thiệu​
 
  ​Phát biểu bế mạc họp thứ 2 HĐND khóa IX, đồng chí Nguyễn Phú Cường, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, dưới đây là toàn văn bài phát biểu   
 
  ​Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần, khi xét thấy cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân có thể họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân.   
 
  ​Từ cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cử tri đã bầu chọn được 5.661 đại biểu HĐND đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, trong đó có trên 92% đại biểu là người tham gia ứng cử lần đầu  
 
  ​Ngày 26/7/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2016 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH,UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp và đề ra chương trình phối hợp 6 tháng cuối năm 2016.  
 
  ​Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại Kỳ họp thứ 2, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
  ​Ngày 14/7/2016, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.  
 
  ​Trong phiên họp thảo luận tổ tại kỳ họp thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh đã có 119 lượt ý kiến phát biểu thảo luận đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
 
  ​Sau phiên thảo luận tại các cụm tổ, Chủ tọa kỳ họp đã chủ trì cuộc họp để thống nhất các nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận đề nghị UBND tỉnh có báo cáo giải trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất, chủ tọa kỳ họp thống nhất tiếp tục tổ chức thảo luận tại hội trường và đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, cụ thể ba nội dung sau:
 
  ​Nhằm giúp cho đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa IX, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động nhân dân thực hiện; đồng thời thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: