Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 52-T04.2009


gioithieu
 
Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý, thuộc sở hữu Nhà nước, là nguồn lực quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên phải quy hoạch sử dụng có hiệu quả nhằm góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền kinh tế. Bảo vệ, khai thác khoáng sản kết hợp với chế biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có dự trữ lâu dài đối với các loại khoáng sản là nhiệm vụ của mọi tổ chức và cá nhân.
 
Luật ban hành văn bản quy pháp pháp luật (sau đây gọi tắt là Luật BHVBQPPL) được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 thay thế Luật BHVBQPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL năm 2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.
 
UBND Tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó việc hỗ trợ cho người nghèo là một trong những mục tiêu cụ thể để thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội.
 
Trong năm 2008, toàn ngành tòa án đã thụ lý 3137 vụ, việc dân sự và đã giải quyết được 2843 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,6%. So với cùng kỳ năm 2007 số án thụ lý giảm 350 vụ, việc và số vụ giải quyết giảm 338 vụ, việc.
 
Trong thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh liên tục nhận được nhiều đơn của bà Châu Thị Giá ngụ tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc khiếu nại về việc bà kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lâu nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Ngày 16 tháng 12 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chư¬ơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010.
 
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2009, Ông Huỳnh Chí Thắng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần KCN Hố Nai. Trước khi làm việc, Đòan khảo sát đã được Công ty CP KCN Hố Nai dẫn đi khảo sát về tình hình đầu tư và vận hành HTXLNT cục bộ của một số doanh nghiệp trong KCN.
 
Hoạt động trong tháng của HĐND một số đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh
 
Được xây dựng tại khu phố 3, phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa), mỗi ngày nhà máy xử lý rác của Công ty TNHH Vũ Nhựt Hồng nhận khoảng 350 đến 400 tấn rác thô do Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa chuyển đến. Rác được phân loại thủ công sau đó đưa vào máy xay nghiền để làm nguyên liệu sản xuất nguyên liệu làm phân vi sinh. Phần rác không sử dụng được, nhà máy trả lại cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa chôn lấp tại bãi rác Trảng Dài.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: