Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 65-T6-2010


 ​1. Kết quả công tác chăm lo người nghèo trong tháng 5/2010. 2. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá.  
 
  ​Vừa qua Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc triển khai, thực hiện các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục- đào tạo tại các đơn vị: Công ty TNHH Tân Thành A và Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương. Đoàn khảo sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó Trưởng ban VH-XH làm trưởng đoàn.
 
  ​Trong thời gian qua, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố.  
 
  ​Qua kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2009 của huyện Long Thành cho thấy công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra điểm nóng, thể hiện trong việc xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện cụ thể trên toàn huyện.  
 
  ​Riêng tên gọi của Luật đã gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng việc mở rộng thẩm quyền của trọng tài phù hợp với tính chất của các quan hệ kinh tế-xã hội hiện nay là rất cần thiết để trọng tài thực sự phát huy được vai trò và khẳng định được tiếng nói của mình trong quá trình giải quyết các tranh chấp, góp phần đưa nền kinh tế của đất nước hội nhập với thế giới.  
 
  ​Vấn đề xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang trở thành một vấn đề bức bách. Tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh dẫn đến việc thu hút lao động phổ thông ở nhiều địa phương; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tăng số lượng tuyển sinh đào tạo hàng năm và sự xuống cấp của nhiều khu chung cư…đã tạo ra một nhu cầu lớn về nhà ở. 
 
  ​Mười hai chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh quyết định phê duyệt trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/5/2006 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2006-2010.
 
​* Phân biệt giám sát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật* Phân biệt kiểm tra văn bản và thẩm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật​.* Phân biệt kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật​.
 
  ​Hiện nay do công tác tuyên truyền chủ trương chương trình hỗ trợ điện nước theo giá qui định cho các hộ nghèo, công nhân lao động, học sinh, sinh viên tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện chưa sâu rộng, còn hạn chế nên đa số các chủ nhà trọ còn thu giá tiền điện chưa đúng giá quy định của ngành điện, cũng như các đối tượng được thụ hưởng chưa có phản ảnh tình hình bán điện giá cao của các chủ Nhà trọ.
 
  ​Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Hùng- Trưởng ban VH-XH làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: