Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2005

Đăng ngày: 12/01/2006
Ngày 03 tháng 11 năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai trong năm 2005.

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại 03 công trình giao thông trọng điểm, đoàn có buổi làm việc với Chủ đầu tư của các công trình và các Sở ngành có liên quan. Nhận định tình hình tiến độ xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực so với 6 tháng đầu năm. Tổng nguồn vốn đã giao theo kế hoạch là 902,271 tỷ đồng, thực hiện 10 tháng được 695,5 tỷ đồng, đạt 77,08% kế hoạch giao.

Xét về tổng thể, các dự án thuộc các ngành giao thông, giáo dục, y tế thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, một số dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy lợi, văn hóa-xã hội không hòan thành kế hoạch. Tính trên tổng khối lượng ( bù trừ tăng giảm) thì khối lượng thực hiện năm 2005 hoàn thành 100% kế hoạch giao. Tuy  nhiên, còn một số bất cập trong công tác xây dựng cơ bản.

Một nguyên nhân lớn là do lực lượng tư vấn mỏng và yếu khiến hồ sơ thiết kế tổng dự toán thực hiện quá lâu và không hoàn thiện, công tác khảo sát chưa đạt chất lượng khiến thi công phát sinh quá nhiều hạng mục so thiết kế. Công tác thẩm định hồ sơ dự án cũng không đáp ứng nổi khối lượng hồ sơ quá lớn nên thời gian thẩm định thường kéo dài. Đơn giá vật tư thay đổi, cách tính giá vật tư đến chân công trình còn chưa thống nhất dẫn đến hồ sơ thiết kế tổng dự toán phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

Trong quá trình thực hiện, một số mã vật tư không có trên thị trường tốn thời gian tìm vật tư và xin ý kiến chủ đầu tư. Một số nhà thầu không chủ động lập hồ sơ thanh quyết toán công trình…. Công tác đền bù giải tỏa cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Kiến nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy chế thưởng-phạt đối với các công ty tư vấn và các nhà thầu.

BBT