Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

HĐND tỉnh: Tháng 10, tổ chức 13 đợt giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực

Đăng ngày: 23/02/2008
Nhìn chung, trong tháng 10/2007 đã tổ chức thành công Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa VII. Tháng 11 có hai hoạt động lớn là chuẩn bị kỳ họp cuối năm theo luật định và tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát.
Hội nghị liên tịch nhằm chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 12-kỳ họp cuối năm 2007 của HĐND tỉnh khóa VII. Hội nghị liên tịch đã quyết định không đưa ra kỳ họp  06 đề án chuyên đề, bổ sung 02 đề án vào chương trình kỳ họp do yêu cầu thực tiễn theo đề nghị của UBND tỉnh ( cụ thể theo thông báo số 282/TB-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2007).

Hoạt động khảo sát, giám sát của  Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào một nội dung lớn là công tác triển khai, thực hiện đầu tư XDCB các công trình trọng điểm 9 tháng đầu năm 2007 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm đến hết tháng 9 năm 2007 còn chậm so với tiến độ kế hoạch năm. Mặc dù việc chậm trễ này đã được các đơn vị xác định được nguyên nhân, nhưng việc tháo gỡ để đầy nhanh tiến độ chưa được các cơ quan chức năng quan tâm. Công tác thiết kế, thi công, giám sát chưa đạt chất lượng. Tiến độ giải ngân các công trình nhìn chung đều chậm so với yêu cầu.

Một nội dung quan trọng khác là khảo sát hoạt động của 2/7 Ban HĐND cấp xã ( thí điểm) tại huyện Tân phú. Đơn vị chịu sự khảo sát là Ban HĐND xã Phú Bình và Ban HĐND xã Phú Xuân. Đây là các đơn vị đã hoàn thành các thủ tục thành lập Ban từ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2007, đến nay đã đi vào hoạt động được trên 5 tháng. Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trình ra kỳ họp được thực hiện tương tự như cách làm của các ban cấp tỉnh, cấp huyện và đưa ra được nhiều vấn đề mang tính phản biện. Tuy nhiên, hoạt động giám sát nhìn chung còn hạn chế về số lượng cuộc giám sát. Những khó khăn mà các Ban HĐND cấp xã nêu ra, đó là vấn đề cơ sở vật chất, chế độ cho các thành viên của Ban. Ngoài ra, có một số nội dung giám sát được thực hiện cuối tháng 10-2007 gồm: Giám sát  công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2007 tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa và phường An Bình; Giám sát việc thực hiện Quyền được học tập của trẻ em theo tinh thần Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ban Pháp chế tiến hành khảo sát, kết quả triển khai thực hiện và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc quy hoạch, giải toả, bồi thường và tái định cư các dự án tại xã An Viễn huyện Trảng Bom. Qua khảo sát, người dân phản ánh hiện tượng thiếu công khai, minh bạch trong việc triển khai thực hiện dự án, giải quyết khiếu nại của người dân. Ban pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận các nội dung phản ánh, kiến nghị và sẽ tổ chức giám sát lĩnh vực này tại huyện Trảng Bom vào đầu tháng 11; giám sát kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên – Môi trường. Trong 9 tháng năm 2007, Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường ... Tuy nhiên còn những hạn chế như: Việc khắc phục hậu quả trong việc giải quyết khiếu nại về môi trường còn kéo dài; Việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai ở cấp huyện có trường hợp xác định không đúng thẩm quyền; thời hạn giải quyết khiếu nại - tố cáo trong lĩnh vực đất đai còn kéo dài, vi phạm thời hạn giải quyết đơn do đó người dân liên tục khiếu nại, khiếu nại vướt cấp; giám sát kết quả quản lý đất tại Lâm trường Vĩnh An và đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Qua giám sát cho thấy, nguyên nhân dừng không đầu tư thực hiện tiếp hai trạm bơm điện Tân khai và Miếu vạn là do không còn phù hợp với sự phát triển và cơ cấu kinh tế của địa phương. Về việc sử dụng và quản lý đất của Lâm trường Vĩnh An còn buông lỏng. Ban pháp chế sẽ có thông báo kết luận, kiến nghị xem xét trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và biện pháp khắc phục. Hai nội dung giám sát do Ban Pháp chế thực hiện cuối tháng 10-2007 gồm: Giám sát kết quả công tác xét xử, giải quyết KNTC và việc theo dõi công tác thi hành án hình sự tại Tòa án  nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2007; Giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn Thanh tra KTXH trong 9 tháng đầu năm 2007 tại Thanh tra tỉnh.

Ban KTNS tham dự buổi làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT với Công ty Lâm nghiệp La Ngà về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ban Văn hóa xã hội giám sát việc triển khai thực hiện NQ 51/2005/NQ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010; tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh XHH trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo, Thường trực và Ban Pháp chế đã tiếp 04 lượt công dân ngụ tại Biên Hòa, Trảng Bom đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở phòng tiếp dân; nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, tư pháp; tiếp nhận 47 đơn, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tháng 11 có hai hoạt động lớn là chuẩn bị kỳ họp cuối năm theo luật định và tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát.

Tại kỳ họp cuối năm, ngoài một số nội dung theo luật định, kỳ họp sẽ tập trung xem xét và đánh giá các đề án chuyên đề. Kỳ họp dự kiến ban hành 11 Nghị quyết, trong đó có 04 Nghị quyết chuyên đề. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các Ban tiếp tục tập hợp tài liệu có liên quan để chuẩn bị cho các báo cáo thẩm tra. Dự kiến sẽ có 09 báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 4 ngày vào thượng tuần tháng 12-2007, các báo cáo, tờ trình, đề án chuyên đề gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2007. Dự kiến thảo luận tổ đại biểu trong vòng 02 ngày để đóng góp ý kiến về các nội dung chuẩn bị trình ra kỳ họp, vì vậy tại phiên thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu sẽ chỉ thảo luận tiếp những nội dung nào còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào một số nội dung lớn. Lĩnh vực pháp chế giám sát công tác thực hiện nhiệm vụ tăng thẩm quyền xét xử cho TAND cấp huyện tại thị xã Long Khánh và huyện Long Thành; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Lĩnh vực kinh tế-ngân sách: Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu; Giám sát kết lĩnh vực giao thông gồm: kết quả thực hiện, phát triển các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh, trong đó đi sâu vào việc triển khai các tuyến xe buýt có trợ giá từ NSNN, triển khai các tuyến xe buýt phục vụ công nhân các KCN và giám sát việc triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát về lĩnh vực giao thông. Lĩnh vực văn hóa-xã hội: Giám sát tình hình thực hiện chương trình cho hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm (chương trình 120) trên địa bàn tỉnh; Giám sát về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban Pháp chế sẽ giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã An Viễn tại UBND huyện Trảng Bom; giám sát kết quả điều tra, xử lý các loại tội phạm ; kết quả  tiếp nhận, xử lý, điều tra tin báo tội phạm; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại Công an huyện Tân Phú, Công an huyện Định Quán và Công an tỉnh. Ban KT-NS tập trung khảo sát việc triển khai thực hiện quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh về kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2007 tại một số huyện trên địa bàn; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006; dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về đầu tư và xây dựng 2007. Ban VH-XH giám sát kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; giám sát hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trong công tác đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010.

Ban Biên tập