Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010

Đăng ngày: 15/05/2013
​Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt của nhiệm kỳ HĐND 2004-2011.  Đây là năm trọn vẹn sau cùng của nhiệm kỳ HĐND, năm mà HĐND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quan trọng đánh dấu trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, năm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội lần thứ VIII đề ra và cũng là năm đầu tiên toàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX cùng với nhiều hoạt động định kỳ khác. Chính vì vậy, kết quả hoạt động trong năm của HĐND tỉnh cũng đã thể hiện nhiều dấu ấn nổi bật so với nhiệm kỳ hoạt động của HĐND.

​      ​Hoạt động kỳ họp kết thúc với tổng số 03 kỳ họp trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá và quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội của tỉnh, đề ra các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong những khoảng thời gian tiếp theo và cho cả giai đoạn 2011-2015. Đây cũng là năm HĐND tỉnh ban hành một số lượng Nghị quyết lớn nhất tính từ đầu nhiệm kỳ (42 Nghị quyết). 

      Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 05 đợt, trong đó có 04 đợt tại địa bàn ứng cử và 01 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giáo dục. Trong các đợt tiếp xúc cử tri, bình quân tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh tham dự đạt trên 90%; các đại biểu đã thực hiện tiếp xúc tại 286 điểm với 5.747 cử tri tham dự phản ánh 991 ý kiến, trong đó có 142 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh. Các ý kiến phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết, trả lời theo thẩm quyền, thông tin đến đại biểu và cử tri; đến nay đã hoàn thành việc trả lời theo đúng quy định. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, các đại biểu đã trực tiếp giải thích, trả lời với cử tri tại các buổi tiếp xúc hoặc chuyển cho cấp huyện xem xét trả lời theo thẩm quyền.

      Thực hiện Quy chế đã đề ra, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế trực tiếp công dân vào ngày thứ 6 hàng tuần tại phòng Tiếp dân của UBND tỉnh; kết quả  đã tiếp 33 lượt công dân (25 lượt cá nhân và 08 lượt tập thể) khiếu nại các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành và Nhơn Trạch; khiếu nại xin được tiếp tục xây dựng nhà tại phường Quyết Thắng Thành phố Biên Hòa và khiếu nại về đất đai liên quan đến các tổ chức Tôn giáo. Trong các buổi tiếp, công dân được các đại biểu trực tiếp giải thích, trả lời với nội dung rõ ràng; đồng thời, có văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ đại biểu xây dựng lịch, bố trí cho đại biểu tiếp công dân tại địa bàn ứng cử và phối hợp với UBND, UBMTTQVN cấp huyện xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn. Kết quả Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh đã nhận được 343 đơn thư KNTC, nội dung chủ yếu là các vấn đề tranh chấp đất đai, bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư; khiếu nại về việc bị bắt giữ oan sai, chậm thi hành án, tính khách quan các bản án của TAND hai cấp. Hầu hết các đơn thư KNTC của công dân gửi đến HĐND tỉnh đều là những đơn thư phức tạp, kéo dài. Qua phân loại đã xử lý như sau: Trả lời trực tiếp cho người khiếu nại: 23 đơn; chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cho công dân rõ và thông báo kết quả về Thường trực HĐND và Ban  pháp chế HĐND tỉnh: 103 đơn và chuyển phòng tiếp dân UBND tỉnh xử lý: 64 đơn; 153 đơn có nội dung trùng, đơn đã được xử lý hoặc đơn nặc danh không xử lý.

      Đến hết tháng 11 năm 2010, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 103 cuộc khảo sát, giám sát về 73 nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra đồng thời, tổ chức giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh.

      Qua khảo sát, giám sát cho thấy toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các mục tiêu KTXH đạt những kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, qua giám sát cũng đã làm rõ một số hạn chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đấu tranh chống hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đảm bảo phương tiện đi lại cho nhân dân; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh thực hiện một số chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, thủy lợi; hệ thống XLNTTT của KCN vẫn chưa đạt tiêu chuẩn môi trường; giải quyết vốn vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về Bảo vệ dân phố, chương trình nhà ở xã hội; việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân trong đầu tư hạ tầng; huy động trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ;  đảm bảo tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia; công tác phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; sự phối hợp của toàn hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; chất lượng tiếp công dân ở cấp xã và các vấn đề khác. Sau khảo, giám sát, các đoàn đã có kết luận kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan nhằm khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

      Ngoài các hoạt động chủ yếu nêu trên, nhiều hoạt động khác cũng đã được tổ chức thực hiện: Tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với các tỉnh trong và ngoài khu vực; tổng kết hai mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã và Nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh; tham gia giám sát và đóng góp ý kiến đối với công tác xây dựng Luật của Quốc hội; Thường trực HĐND tỉnh chủ trì xét, đề nghị bổ nhiệm 32 Thẩm phán TAND cấp tỉnh, cấp huyện và 80 Kiểm sát viên VKSND hai cấp và nhiều hoạt động khác.

      Đánh giá kết quả hoạt động năm 2010 của HĐND tỉnh cho thấy: Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010; Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010 và chức năng, nhiệm vụ theo quy định, HĐND tỉnh đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chương trình hoạt động đề ra, đáp ứng được yêu cầu là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động kỳ họp được chú trọng theo hướng không ngừng đổi mới và đảm bảo chất lượng với việc tăng thời gian thảo luận của các đại biểu; chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Báo cáo thẩm tra tại kỳ họp được thể hiện đúng trọng tâm, hướng nội dung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau giúp cho việc ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt chất lượng, phù hợp với tình hình địa phương. Mở rộng và phản ánh kịp thời, đầy đủ các thông tin kỳ họp đến đông đảo cử tri và nhân dân biết, qua đó cử tri và nhân dân nắm được những vấn đề chủ yếu của địa phương, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của mình và cùng giám sát với HĐND. Thông qua ba kỳ họp của HĐND tỉnh đã xem xét, ban hành một số lượng Nghị quyết lớn (42 Nghị quyết) đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành và giải quyết những vấn đề có tính chất đặc thù của địa bàn tỉnh Đồng Nai.

      Hoạt động giám sát thuộc các lĩnh vực đi sâu vào giám sát chuyên đề theo Nghị quyết do HĐND tỉnh đã ban hành nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết, từ đó có những kiến nghị giúp đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống. Ngoài các nội dung giám sát mang tính định kỳ hàng năm, Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh còn tổ chức tái giám sát công tác đảm bảo môi trường; quản lý, sử dụng đất đai; tiến độ triển khai các dự án; giám sát kết quả thực hiện các lời hứa trước cử tri và trả lời chất vấn của UBND tỉnh, của các ngành; giám sát các vụ việc khiếu nại cụ thể của công dân; giám sát có chiều sâu thông qua việc cùng một nội dung được thực hiện tại nhiều đơn vị khác nhau để đánh giá tình hình một cách cụ thể, bao quát. Sau khảo sát, giám sát kịp thời ban hành kết luận và kiến nghị, góp phần vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

      Giao ban hàng quý được HĐND hai cấp tỉnh và huyện duy trì nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp và thống nhất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chung, ngoài ra Thường trực HĐND tỉnh còn cho ý kiến tham khảo trong việc bố trí cơ cấu tổ chức cho HĐND cấp huyện, cấp xã sau Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động HĐND.

      Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Nai trong việc tổ chức góp ý kiến vào các dự thảo, dự án Luật theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến đóng góp đều xuất phát từ những đặc điểm tình hình thực tế trên từng lĩnh vực của địa phương; phối hợp trong giám sát công tác cải cách hành chính; trao đổi thông tin và phối hợp trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tránh tình trạng trùng lắp giữa các cơ quan dân cử.

      Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được tiến hành theo đúng quy định và có sự phối hợp giữa HĐND ba cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc; bên cạnh hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử, tiếp xúc cử tri chuyên đề cũng được chú trọng, nội dung chuyên đề lựa chọn phù hợp với thời điểm. Việc cung cấp các thông tin về trả lời ý kiến cử tri cũng như thông tin về tình hình kinh tế xã hội phục vụ cho hoạt động đại biểu được chú trọng và đảm bảo. Tuy nhiên, hạn chế trong lĩnh vực hoạt động này là giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo cụ thể chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu của công dân; các cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn chậm xử lý đơn thư KNTC do HĐND chuyển đến nhưng chưa có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Việc sắp xếp thời gian tham gia hoạt động đại biểu của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa nhiều; hoạt động giám sát dù đã được tăng cường bằng nhiều hình thức nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong việc.

      Với những kết quả đã đạt được, mặc dù còn tồn tại những hạn chế nhất định do giám sát chưa đáp ứng với yêu cầu; công tác xây dựng một số Nghị quyết còn thiếu chủ động; hoạt động của một số đại biểu chưa đều nhưng bằng những hoạt động của mình, HĐND tỉnh đã có những tác động tích cực đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng đạt 13,5%, sản xuất kinh doanh phát triển mạnh nhất là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, Toàn tỉnh thực hiện khá tốt các gói kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp, các doanh nghiệp thể hiện sự phục hồi dần sau suy giảm kinh tế; tình hình giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách có tập trung đảm bảo tiến độ; cải cách hành chính được tập trung thực hiện, qua khảo sát ý kiến người dân đối với một số cơ quan cho thấy đa số được đánh giá khá, tốt; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện có tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ, đột xuất; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31.392 hộ xuống còn 18.392 hộ (tỷ lệ hộ nghèo còn 3,68%) theo chuẩn 2009 của tỉnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

      Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 nêu trên đã được các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 21(kỳ họp tổ chức cuối năm 2010) nhất trí cao, trên cơ sở đó giúp cho HĐND tỉnh đề ra chương trình hoạt động và chương trình giám sát năm 2011 sắp tới.

          Ngô Trọng Phúc