Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 3-2007

Đăng ngày: 23/02/2008
Ngày 19 tháng 10 năm 2007, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ 3-2007 để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động 9 tháng đầu năm 2007 và thống nhất nội dung các hoạt động phối hợp của quý IV-2007 trong đó có một số hoạt động giám sát chủ đạo.
Kết quả phối hợp hoạt động 9 tháng đầu năm 2007, một số hoạt động đạt kết quả khả quan

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Phó Chủ tịch HĐND huyện Nhơn Trạch đề xuất một số nội dung phối hợp giám sát quý IV-2007
Công tác phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII nhìn chung đạt yêu cầu và theo đúng tiến độ. Các ngành, các cấp ở địa phương đã quan tâm phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình của từng địa bàn. Thường trực HĐND các huyện tổ chức tốt công tác bầu cử ở địa phương và chỉ đạo các tổ bầu cử tiến hành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công tốt đẹp.

Về Hoạt động khảo sát, giám sát trên địa bàn tuyến huyện đều có sự tích cực tham gia, phối hợp của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện để giúp công tác giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Một số hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ, mang lại kết quả tích cực. Về việc Công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho hoạt động lại dây chuyển mủ latex của Nhà máy mủ cao su Long Thành, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị Thường trực HĐND huyện Long Thành phối hợp với UBND huyện tiến hành kiểm tra, giám sát và có báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở đó Thường trực HĐND tỉnh sẽ thống nhất chủ trương với UBND tỉnh về việc có nên cho dây chuyền mủ latex hoạt động lại hay không. Qua ý kiến của Thường trực HĐND huyện Long Thành, kết quả khảo sát sơ bộ Nhà máy mủ cao su Long Thành vào thời điểm không hoat động dây chuyền mủ cao su latex, ô nhiễm không khí còn khá nặng, Thường trực HĐND huyện Long Thành đã thống nhất với UBND huyện Long Thành lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân xã An Phước, Long Đức, Lộc An và thị trấn Long Thành, qua tổng hợp kết quả sẽ có ý kiến chính thức với Thường trực HĐND tỉnh.

Các công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại địa bàn đều có sự tham gia của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, nhất là đối với các nội dung giám sát về các lĩnh vực có nhiều bức xúc như XDCB, trọng tâm là các dự án chậm triển khai, các công trình XDCB trọng điểm trên địa bàn các huyện, chương trình giảm nghèo giai đoạn III…, tham gia đoan giám sát và theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tại các đợt TXCT sau kỳ họp thứ 10, trước và đợt TXCT trước, sau kỳ họp thứ 11, Tổ trưởng tổ đại biểu xây dựng kế hoạch TXCT, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã tổ chức tốt công tác TXCT và thông báo rộng rãi việc tiếp xúc cử tri cho nhân dân biết, tham gia. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện tham gia và giải quyết các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền cấp mình.

Hoạt động của tổ đại biểu, một số tổ trưởng các tổ đại biểu tham gia tích cực, có trách nhiệm cao trong các hoạt động giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện hàng quý, đóng góp ý kiến rất xác đáng trong các nội dung giao ban, nhất là các nội dung về hoạt động giám sát trên địa bàn.  Tuy nhiên, công tác họp tổ để phân loại ý kiến cử tri chưa được một số tổ đại biểu quan tâm đúng mức nên còn xảy ra tình trạng xử lý ý kiến cử tri không đúng quy định. Đối với việc họp tổ đại biểu để thảo luận trước các kỳ họp định kỳ của HĐND tỉnh theo luật định, việc tổng hợp biên bản họp tổ gửi về cho Thường trực HĐND tỉnh còn chậm trễ, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp của Văn phòng HĐND tỉnh, gây khó khăn cho công tác chuẩn bị giải trỉnh trước kỳ họp của UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh cũng góp ý về việc một số tổ trưởng tổ đại biểu chưa thường xuyên tham gia hoạt động giao ban hai cấp hàng quý và đề nghị các vị tổ trưởng thu xếp công tác để tham gia.

Hoạt động của các Ban ( thí điểm) HĐND cấp xã, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tiến hành khảo sát hoạt động của tất cả các Ban HĐND cấp xã ( thí điểm) để có đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động của các Ban, những khó khăn, thuận lợi và những nội dung cần làm để hỗ trợ hoạt động của Ban trong thời gian tới. Hiện tại, đã có Quyết đ̣nh số 62/QĐ-UBND về chế độ cho Ban cấp xã (thí điểm) theo Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND nên trong hoạt động của Trưởng, Phó và các thành viên của Ban đỡ khó khăn. Đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện kết hợp với các Ban HĐND cấp huyện tích cực khảo sát hoạt động của các Ban để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ kịp thời, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND cấp xã ( thí điểm) và cung cấp tài liệu hoạt động, cập  nhật thông tin pháp luật hỗ trợ cho các Ban HĐND cấp xã ( thí điểm).

Chương trình phối hợp quý IV năm 2007 tập trung vào chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm và các nội dung giám sát chủ đạo

Việc tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh theo luật định sẽ được sắp xếp vào thượng tuần tháng 12-2007 để HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp cuối năm trong tháng 12 đạt các yêu cầu nội dung của cấp huyện theo luật định. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo sẽ do tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với TT.HĐND cấp huyện sắp xếp lịch cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân trên địa bàn ứng cử, đề nghị các Thường trực HĐND các đơn vị còn lại chú trọng tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trên địa bàn ứng cử.

Trong hoạt động giám sát phối hợp 3 tháng cuối năm 2007, căn cứ vào chương trình giám sát năm 2007, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực và các Ban HĐND cấp huyện trong việc giám sát một số hoạt động trọng tâm như: Việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007; việc thực hiện các công trình XDCB năm 2007, nhất là các công trình trọng điểm và các dự án chậm triển khai, các công trình XDCB có ý kiến phản ánh, bức xúc của cử tri; việc triển khai thực hiện Luật chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn III trên địa bàn; công tác triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo Nghị quyết 32/CP...

Về việc trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, trong quý IV-2007 Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức khóa tập huấn cộng tác đưa tin trang web và mở rộng cổng để sử dụng M-office cho Thường trực, các Ban và chuyên viên Văn phòng HĐND cấp huyện. Đoi với chương trình tập huấn cộng tác đưa tin trang web sẽ thực hiện trong quý IV-2007. Chương trình tập huấn sử dụng M-OFFICE sẽ được thực hiện ngay khi Sở KH&CN hoàn thiện được các giải pháp về bảo mật thông tin.

Kim Chung