Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

Kết quả hoạt động quý I và chương trình quý II năm 2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 16/05/2013
​Quý đầu tiên của năm 2011 đã kết thúc, HĐND tỉnh còn một chặng đường ngắn chưa tròn một quý nữa để hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Thực hiện chương trình đã đề ra, trong quý I, HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thể hiện vai trò và đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tế thể hiện trên các hoạt động: Kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và nhiều hoạt động khác.

​      Hoạt động kỳ họp tập trung chủ yếu vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh để tổng kết công tác cả nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng thời khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND năm 2010 và nhiệm kỳ 2004-2011. Để công tác đánh giá cả nhiệm kỳ tại kỳ họp HĐND các cấp toàn diện, sâu sắc, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản hướng dẫn HĐND cấp huyện, cấp xã tổ chức tổng kết đồng thời đề nghị UBND,UBMTTQVN, TAND,VKSND cùng phối hợp để hoàn thiện nội dung, chương trình kỳ họp.

      Hoạt động giám sát đã có sự tập trung vào những nội dung mang tính thời điểm cụ thể là việc triển khai giám sát trong dịp Tết, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời phát hiện và có những kiến nghị với UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành các mục tiêu chung, các chỉ tiêu cụ thể theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tổ chức giám sát theo chương trình  tại Nghị quyết số 205/HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2011 đồng thời giám sát đối với các vấn đề phát sinh. Kết quả đã tổ chức 30 cuộc khảo sát, giám sát (tính đến ngày 20/3) về 14 nội dung trong đó nội dung được tổ chức giám sát nhiều nhất là giám sát toàn diện về công tác chăm lo Tết nguyên đán cho nhân dân. 

      Ngoài các nội dung thường xuyên, các Ban HĐND tỉnh còn phối hợp với cấp huyện giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh: giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch của công ty Cổ phần Vedan; tiếp tục giám sát việc triển khai xây dựng dự án Thủy điện Phú Tân II thuộc địa bàn hai huyện Tân Phú và Định Quán; giám sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội ở 18 xã điểm theo Kế hoạch số 97-KH/TU; giám sát kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về các nội dung liên quan đến quản lý, khai thác Bến đò Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. Qua giám sát đã ghi nhận những cố gắng của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, chấn chỉnh.

      Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện theo các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua; thu thập các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đồng thời thông tin đến cử tri về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp đến nay đã hoàn thành việc trả lời và thông tin kết quả đến đại biểu và cử tri.

      Đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐĐHĐND ngày 18/02/2011 của Đảng đoàn về lãnh đạo HĐND tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong năm 2011, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản thống nhất phối hợp hoạt động giữa HĐND các cấp để góp phần vào việc hoàn thành cuộc bầu cử trên địa bàn. HĐND các cấp đã thống nhất trong việc xác định nội dung, chương trình giám sát trong suốt quá trình cuộc bầu cử diễn ra trong đó lưu ý giám sát công tác tuyên truyền, hiệp thương giới thiệu ứng cử; giám sát công tác đảm bảo các điều kiện cần thiết khác và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cuộc bầu cử diễn ra; giám sát công tác lập, niêm yết danh sách cử tri và đảm bảo quyền bầu cử của công dân; lãnh đạo công tác lựa chọn và giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và ứng cử vào các chức danh HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đảm nhận vai trò là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ của mình đảm bảo sự hài hòa trong việc thực hiện đồng thời nhiệm vụ tại HĐND và tại Ủy ban bầu cử để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

      Để đảm bảo nhân sự của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn Đồng Nai đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản  xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đó thống nhất với HĐND các cấp trong việc tăng cường số đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND các cấp trên cơ sở đó,  thực hiện các bước tiến hành giới thiệu nhân sự theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

      Ngoài các hoạt động chính nêu trên, trong quý I, Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai các hoạt động khác cụ thể như: cho ý kiến đối với Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015 có xét đến năm 2020; giao bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011; hướng dẫn Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện xác định các nội dung cần tập trung giám sát trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão 2011, giám sát bầu cử, giám sát công tác tuyển quân và cùng phối hợp tổ chức giám sát; phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội Thảo về giám sát của HĐND tỉnh trong lĩnh vực đất đai; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức tổng kết nhiệm kỳ và kỷ niệm 65 năm ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam; xét đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét bổ nhiệm 05 Kiểm sát viên cấp huyện và nhiều nội dung khác.

      Từ những kết quả đã đạt được nêu trên cho thấy, trong quý I năm 2011, hoạt động của HĐND đã được triển khai đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng với yêu cầu của thực tế. Trong quá trình hoạt động, luôn bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND, của tỉnh ủy và xem xét đến điều kiện, tình hình thực tế để triển khai các hoạt động cụ thể cho phù hợp. 

      Công tác phối, kết hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp huyện, cấp xã được đảm bảo thực hiện tốt kể cả trong các hoạt động thường xuyên, công tác tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ, công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

      Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là giám sát, các hoạt động khác của HĐND tỉnh vẫn được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời: tiếp xúc cử tri, thông tin về việc trả lời ý kiến của cử tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh của địa phương trong đó nổi bật là việc phê chuẩn, cho ý kiến đối với công tác nhân sự HĐND cấp huyện; thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng và hộ gia đình chính sách trong dịp Tết nguyên đán giúp cho hoạt động của HĐND tỉnh được bao quát, đầy đủ,  đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

      Từ những kết quả đạt được trong quý I, căn cứ vào chương trình hoạt động và tình hình thực tế, HĐND tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong quý II trong đó trọng tâm vẫn là hoạt động kỳ họp với việc tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2004-2011 theo quy định của Luật tổ chức HĐND&UBND để tổng kết hoạt động của HĐND khóa VII, hoạt động của UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND tỉnh sau 7 năm hoạt động, rút ra những đánh giá, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị đối với Tỉnh ủy, các ngành Trung ương để giúp cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII đạt thuận lợi, hiệu quả hơn. Sau kỳ họp cuối nhiệm kỳ là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII sau bầu cử đại biểu HĐND để bầu các chức danh của HĐND và UBND theo quy định của pháp luật. 

      Hoạt động giám sát theo đúng chương trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 205/NQ- HĐND ngày 09/7/2010 đồng thời có tập trung vào những vấn đề được tỉnh và cử tri quan tâm, chú trọng một số nội dung cụ thể như sau: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết quả việc thi hành các quyết định giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo và các quyết định hành chính khác đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội giám sát các nội dung theo chương trình giám sát của Quốc hội: Thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND...  Ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, tùy vào tình hình cụ thể Thường trực HĐND tỉnh có chỉ đạo tổ chức giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

      Các hoạt động khác được xác định lưu ý trong chương trình quý II bao gồm: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII tái cử khóa VIII thực hiện tiếp xúc cử tri và ứng cử tại các địa bàn, nơi cư trú và nơi công tác; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định; tiếp tục triển khai Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã trong thời kỳ đổi mới” đã được Hội đồng khoa học của tỉnh công nhận; chuẩn bị triển khai công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động và nâng cao chất lượng tiếp công dân của đại biểu HĐND nhất là cấp cơ sở sau bầu cử.

      ​Với việc đánh giá sâu những kết quả đã đạt được và xác định rõ ràng, cụ thể những nội dung sẽ thực hiện, chắc chắn rằng trong thời gian còn lại của mình, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành tiếp những phần việc sau cùng để khép lại một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, sôi động và nhiều đột phá.

                                                                          Ngô Trọng Phúc