Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xuân Lộc thực hiện tốt đề án thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh”

Đăng ngày: 16/05/2013
​Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND và đề án số 24/ĐA-HĐND ngày 31/01/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh”. Qua hơn ba năm triển khai thực hiện thí điểm nhưng hoạt động của tổ đã nhiều chuyển biến tích cực. 

​      Từ khi được chọn thí điểm đến nay, tổ đại biểu đã thực hiện đúng các nội dung của đề án thí điểm. Đặc biệt hoạt động giám sát, Tổ đã có nhiều cố gắng tổ chức giám sát ít nhất 01cuộc/quý. Từ năm 2008 đến nay đã tổ chức được 15 Đoàn giám sát, khảo sát sâu, rộng trên các lĩnh vực và rải đều ở một số địa phương trọng điểm có bức xúc…, cụ thể như: Giám sát việc thực hiện Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao DONAFOODS; Giám sát thực hiện Dự án Khu liên hợp công nông nghiệp DONATABA; Giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Giám sát công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc;  Giám sát việc thực hiện công tác Bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (Xuân Lộc); Giám sát triển khai thực hiện chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Giám sát công tác thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB từ nguồn vốn Trung ương và vốn tỉnh trên địa bàn huyện Xuân Lộc đến trước tháng 5/2009, bao gồm các công trình chuyển tiếp; Giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc; Giám sát việc thực hiện tăng thẩm quyền xét xử tại Tòa án nhân dân cấp huyện; giám sát kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2010 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc; Khảo sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư phát triển lưới điện và sử dụng điện năm 2010 của Điện lực Xuân Lộc...

      Sau mỗi cuộc giám sát, Tổ xem xét báo cáo của đơn vị được giám sát trình bày tại buổi giám sát, các ý kiến thảo luận của thành viên đoàn giám sát và trả lời của lãnh đạo đơn vị được giám sát, Tổ tổng hợp báo cáo đầy đủ, đối chiếu kết quả công tác với các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Qua tổ chức 15 cuộc khảo sát, giám sát, Tổ đã có 98 ý kiến kiến nghị khắc phục một số hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị được giám sát. Các kết luận kiến nghị của Tổ đại biểu yêu cầu sửa chữa khắc phục những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được các cơ quan chịu sự giám sát triển khai thực hiện và có thông báo biện pháp khắc phục, điển hình như:

      Giám sát việc thực hiện tăng thẩm quyền xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc. Tổ đại biểu nhận thấy, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng côn đồ, hung hãn. Đặc biệt các vụ án cố ý gây thương tích, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc chiếm tỷ lệ khá cao và tăng so với năm 2008, cụ thể: Tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản 72 vụ, chiếm 45,5%, tội cố ý gây thương tích 33 vụ, chiếm 21% … Vì vậy việc tăng thẩm quyền xét xử tại Tòa án cấp huyện là cần thiết. Qua giám sát, Tổ kiến nghị Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong kế hoạch phân bổ biên chế hàng năm cho các cơ quan Tư pháp cấp huyện, đề nghị quan tâm tăng cường biên chế cho các cơ quan Tư pháp cấp huyện để giúp cho các cơ quan Tư pháp cấp huyện đủ sức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc liên tục tăng cao, nhất là hiện nay Tòa án cấp huyện được thực hiện xét xử tăng thẩm quyền, đòi hỏi đội ngũ thẩm phán, cũng như Hội thẩm nhân dân đủ năng lực, trình độ để đảm nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Những nội dung giám sát khác đã được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tổ chức thực hiện các kiến nghị của Tổ đại biểu như: Sở Y tế đã bổ sung danh mục đầu tư công trình Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Hưng vì phòng khám này quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xem xét, đẩy nhanh tiến độ ghi bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn tất thủ tục để sớm triển khai thi công; Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm triển khai các dự án sửa chữa, xây mới trường, lớp học chuẩn bị phục vụ năm học mới 2009-2010, đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú cụm Long Khánh-Xuân Lộc-Cẩm Mỹ; Công ty DONATABA mở rộng Dự án Khu liên hợp công nông nghiệp từ 730 ha lên 1400 ha thành dự án khép kín, UBND huyện đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và dự án tái định cư giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện Dự án DONATABA khép kín, đồng thời chỉ đạo UBND các xã trong vùng dự án tiến hành các thủ tục cần thiết để làm quy hoạch sử dụng đất và đã trình ra kỳ họp cuối năm của HĐND xã để được thông qua; UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chuyển giao kỹ thuật cho trạm y tế xã, tập huấn phác đồ điều trị các bệnh như sốt xuất huyết, chân tay miệng, cúm A H5N1, tiêu chảy cấp… cho nhân viên y tế công lập và y tế tư nhân; Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc đã đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế và phương tiện hành chính quản trị với tổng kinh phí là 5,1 tỉ đồng; UBND tỉnh đã làm việc với Cục đường bộ để giải tỏa 06 điểm đen trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo tinh thần Công văn số 125/BATGT ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Ban ATGT tỉnh, góp phần phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm TNGT, ùn tắc giao thông; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Luật giao thông cho đối tượng là học sinh THCS, THPT để các em nắm bắt và chấp hành tốt khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông trên các tuyến đường v.v… ngoài ra vào cuối năm 2008, 2009, Tổ đại biểu tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Tổ để đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị chịu sự giám sát.

      Tóm lại, qua kết quả giám sát từ năm 2008 đến nay, các cơ quan, đơn vị được Tổ đại biểu tổ chức giám sát trực tiếp đều thực hiện nghiêm túc, báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát, sau khi có kết luận, kiến nghị đều triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo quy định. Công tác giám sát đã thực hiện đúng quy trình trong việc giám sát từ khâu chuẩn bị giám sát đến việc đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, các kết luận, kiến nghị của Tổ đều được các cơ quan được giám sát đồng tình và tổ chức triển khai thực hiện. Qua giám sát đã giúp cho các cơ quan, đơn vị được giám sát chấn chỉnh những mặt còn hạn chế để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ.

      Hoạt động của các đại biểu Tổ Xuân Lộc tương đối đều, các đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tương đối đầy đủ trong các Đoàn giám sát, trừ trường hợp có kế hoạch đốt xuất của ngành, cơ quan không thể trì hoãn được, nhưng các đồng chí cũng có ý kiến bằng văn bản chính thức về những ý kiến kết luận của Tổ sau giám sát. Bên cạnh hoạt động giám sát, các hoạt động khác cũng được quan tâm thực hiện tốt, như: Tham dự đầy đủ các cuộc họp theo đúng thành phần, tham gia góp ý kiến sọan thảo các văn bản của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy chế hoạt động. Công tác tiếp dân đảm bảo đúng định kỳ, đã giải đáp những thắc mắc cho nhân dân đồng thời có những kết luận, kiến nghị phù hợp để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân. Việc tiếp dân không chỉ dừng lại ở việc tiếp tại trụ sở mà các đại biểu đã chủ động gặp gỡ với Chính quyền, các bên khiếu nại tố cáo để tìm hiểu sâu về những nội dung bức xúc trong đơn; không chỉ lắng nghe, giải thích mà còn có sự đối chiếu, nghiên cứu để đưa ra những kiến nghị phù hợp đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Các kiến nghị đều nhận được sự tiếp thu của các cơ quan có liên quan.

      Ngoài ra, tổ đại biểu cũng đã chủ động phối hợp tốt với Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh và cấp huyện do đó không có sự trùng lắp về đơn vị chịu sự giám sát; Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện nơi tổ đại biểu thí điểm cũng tạo mối quan hệ phố hợp nhịp nhàng để cùng hỗ trợ lẫn nhau vì trách nhiệm đối với tình hình phát triển chung của địa phương.

      Nhìn chung qua triển khai thực hiện đề án thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh” cho thấy, chất lượng hoạt động đã được nâng lên, các đại biểu thực hiện đều đặn và có nề nếp hơn các hoạt động của đại biểu tại tổ. Hoạt động của tổ đại biểu đã đi vào nề nếp, có chiều sâu, phát huy được sức mạnh tập thể, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của đại biểu HĐND đạt hiệu quả cao; thông qua hoạt động giám sát của tổ đã tăng thêm động lực cũng như ý thức trách nhiệm của từng đại biểu trong việc nâng cao hơn nữa nhận thức, nắm vững và hiểu sâu về những chính sách, chủ trương, luật pháp của nhà nước trên mọi lĩnh vực, không bó hẹp trong phạm vi hoạt động chuyên môn từ đó phát huy cao độ vai trò nhiệm vụ của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin cậy của cử tri. 

                                                                                    Sĩ Tiến