Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

Một số kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua (2007-2011) của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 16/05/2013
​Trong 4 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý 34 dự án luật và thực hiện 10 cuộc giám sát chuyên đề. Đồng thời, Đoàn đã có sự phân công từng ĐBQH phụ trách, phối hợp với các các ngành liên quan của tỉnh tổ chức hội nghị góp ý các dự án luật theo hướng cải tiến phương pháp thu thập thông tin, xác định cơ quan chuyên ngành hoặc chuyên gia (cộng tác viên) nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trước làm cơ sở cho các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia tại hội nghị có điều kiện tập trung thảo luận, mang tính phản biện cao nhằm làm rõ mục đích, yêu cầu và nội dung trọng tâm của từng dự án luật đạt kết quả thiết thực.

​      Ngoài ra, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động bố trí thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý hầu hết các dự án luật được thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII. 

tong ket qh.jpg
Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị
tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Đoàn​
 

      Đối với hoạt động giám sát: Đoàn ĐBQH đã thực hiện chức năng giám sát bằng các hình thức như: Giám sát chuyên đề; giám sát thường xuyên; giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; cụ thể: đã thực hiện 10 cuộc giám sát chuyên đề đạt về mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và thời gian giám sát. Có văn bản đôn đốc các cơ quan thẩm quyền (Trung ương, địa phương) xem xét giải quyết 216 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời báo cáo giám sát (03 báo cáo) việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ tám của Quốc hội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc trình tại Quốc hội. Phối hợp với các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thực hiện 09 cuộc giám sát tại địa phương. Tham gia 13 cuộc giám sát, khảo sát với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. 

      Nhìn chung chất lượng của hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần giải quyết các vấn đề cử tri bức xúc quan tâm trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: việc thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; việc thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện chính sách, pháp luật vế quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; việc sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất trên địa bàn tỉnh”; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010” trên địa bàn tỉnh… Nhiều nội dung kiến nghị qua giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp và báo cáo trước Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội.

                                                                                  Ngọc Hiền