Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 73-T4-2011


​Thời điểm này, HĐND-UBND tỉnh Đồng Nai đang cùng với cả nước khẩn trương tiến hành tổng kết hoạt động HĐND-UBND nhiệm kỳ 2004-2011, thống kê và đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ. Trong đó, các chỉ tiêu về y tế thuộc các lĩnh vực chiếm được sự quan tâm vượt trội của đại biểu HĐND và nhân dân toàn tỉnh. 
 
​Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển, dần chuyển theo hướng đa chức năng, đa ngành nghề, mở rộng lĩnh vực hoạt động...khẳng định được vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 
 
​Trong 4 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý 34 dự án luật và thực hiện 10 cuộc giám sát chuyên đề. Đồng thời, Đoàn đã có sự phân công từng ĐBQH phụ trách, phối hợp với các các ngành liên quan của tỉnh tổ chức hội nghị góp ý các dự án luật theo hướng cải tiến phương pháp thu thập thông tin, xác định cơ quan chuyên ngành hoặc chuyên gia (cộng tác viên) nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trước làm cơ sở cho các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia tại hội nghị có điều kiện tập trung thảo luận, mang tính phản biện cao nhằm làm rõ mục đích, yêu cầu và nội dung trọng tâm của từng dự án luật đạt kết quả thiết thực.
 
​Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Đề án “Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội”, yêu cầu Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện những nội dung đổi mới về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nêu trong đề án.
 
​Ngay sau kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 12 năm 2010, kết quả gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05 tháng 01 năm 2011. Tuy nhiên, do vào thời điểm cuối năm, HĐND các huyện tổ chức kỳ họp của cấp mình ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh để phân bổ chỉ tiêu cho năm sau, cộng với một số nhiệm vụ có tính cấp bách như công tác chuẩn bị cho Tết nguyên đán Tân Mão nên nhiều đơn vị cấp huyện chưa thể bố trí. Chính vì vậy, nhiều đơn vị đã thống nhất dời lịch tiếp xúc cử tri thực hiện sau Tết nguyên đán.
 
​Quý đầu tiên của năm 2011 đã kết thúc, HĐND tỉnh còn một chặng đường ngắn chưa tròn một quý nữa để hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Thực hiện chương trình đã đề ra, trong quý I, HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thể hiện vai trò và đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tế thể hiện trên các hoạt động: Kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và nhiều hoạt động khác.
 
​Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND và đề án số 24/ĐA-HĐND ngày 31/01/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh”. Qua hơn ba năm triển khai thực hiện thí điểm nhưng hoạt động của tổ đã nhiều chuyển biến tích cực. 
 
​Thực hiện chương trình công tác năm 2011, vừa qua Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) do Bà Quách Ngọc Lan, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND các xã Hưng Thịnh, Thanh Bình (huyện Trảng Bom), Xuân Định,  Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình phát triển KT-XH ở các xã điểm theo Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh.
 
​Nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai sắp đi qua, trong suốt nhiệm kỳ 7 năm của mình, HĐND tỉnh đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc với 22 kỳ họp, ban hành trên 200 Nghị quyết và thực hiện trên 700 cuộc giám sát trên các lĩnh vực. Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của mỗi đại biểu HĐND tỉnh là sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành, các cấp trong suốt nhiệm kỳ qua.  Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá về 6 nhóm mối quan hệ cơ bản giữa HĐND với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong nhiệm kỳ, cụ thể như sau.
 
​Nhiệm kỳ 2004-2011, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành 205 Nghị quyết trong đó các nội dung chuyên đề là 94 Nghị quyết chiếm 47% so với tổng số đã ban hành.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: