Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đăng ngày: 16/05/2013
​Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển, dần chuyển theo hướng đa chức năng, đa ngành nghề, mở rộng lĩnh vực hoạt động...khẳng định được vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 

​      Trong năm 2010 toàn tỉnh đã thành lập mới 83 Tổ hợp tác (THT), Câu lạc bộ năng suất cao (CLBNSC) và 11 Liên hiệp CLBNSC, nâng tổng số toàn tỉnh có 614 THT, 15 Liên hiệp CLBNSC với hơn 15.200 thành viên tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ, thủ công mỹ nghệ…Các THT được thành lập dựa trên nhu cầu thực tế cần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, đã thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho các hộ thành viên. Thông qua hoạt động của các THT đã giải quyết việc làm cho hơn 60 ngàn lao động. 

      Đến cuối năm 2010 đã có thêm 23 HTX được thành lập, nâng tổng số HTX hiện có là 220 với tổng điều lệ 962 tỷ 602 triệu đồng, 49.245 xã viên, 6.897 lao động thường xuyên và hơn 100 ngàn lao động thời vụ, mức thu nhập bình quân đạt 16,6 triệu đồng/năm/lao động. Trong đó, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã mạnh dạn mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động như thu mua nông sản, cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu, mua bán cây con giống, quản lý công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, nước sạch nông thôn, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt....góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; một số HTX chủ động đăng ký xây dựng thương hiệu hàng hóa như HTX dịch vụ nông nghiệp Suối Lớn đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, đang xây dựng thương hiệu sản phẩm cho HTX Bưởi Tân Triều, rau an toàn Trảng Dài, rau an toàn Trường An. Các HTX dịch vụ thương mại đã thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng mạng lưới bán lẻ, dịch vụ du lịch sinh thái, đầu tư quản lý chợ... đã góp phần ổn định việc làm và cải thiện cuộc sống cho xã viên và người lao động như HTX thương mại dịch vụ Long Biên, HTX Tân Long, HTX Thanh Niên...Các HTX dịch vụ vận tải tiếp tục hoạt động ổn định, tham gia khai thác 124 tuyến vận tải hành khách cố định đối lưu với 24 tỉnh, đồng thời duy trì 17/23 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt...

phat trien kt tap the.jpg
Đồng chí Ao Văn Thinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
 chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnhphát biểu
chỉ đạo Hội nghị tổng kết​
 

      Với mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể theo chiều sâu, trong năm qua Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 20 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật HTX 2003, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể cho 1.468 lượt học viên; định kỳ phát hành bản tin, thông tin kinh tế hợp tác; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền các mô hình kinh tế tập thể...qua đó đã góp phần chuyển đổi nhận thức trong nhân dân về kinh tế hợp tác, HTX trong tình hình mới. 

      Về hoạt động hỗ trợ, tư vấn, Liên minh HTX đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách kinh tế tập thể cấp huyện và xã; 04 lớp tập huấn về nghiệp vụ kế toán, xuất nhập khẩu và kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại cho các đối tượng là cán bộ quản lý HTX, THT, CLBNSC, Liên hiệp CLBNSC và các chủ trang trại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề gốm, gỗ mỹ nghệ, chế tác đá, mây tre đan, dệt thổ cẩm, dệt thảm và các ngành nghề khác.…Bên cạnh đó, Quỹ trợ vốn phát triển HTX cũng đã thực hiện trợ vốn cho 40 lượt pháp nhân và 534 lượt thể nhân với tổng số tiền trên 22,383 tỷ đồng. Thông qua hoạt động trợ vốn của Quỹ tạo điều kiện cho người lao động, xã viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Liên minh HTX đã phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tạo điều kiện hỗ trợ các HTX vận tải, HTX môi trường được vay gần 15 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư trang bị, đổi mới phương tiện sản xuất kinh doanh. 

      Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở chưa thật sự quan tâm đến phong trào kinh tế tập thể; công tác tuyên truyền, vận động các chủ trang trại, tiểu chủ, tiểu điền tham gia xây dựng HTX còn gặp khó khăn; hoạt động của một số HTX còn lúng túng; việc hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp tuy có chuyển biến khá nhưng chưa đáp ứng nhu cầu do một số chính sách hỗ trợ đã ban hành nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm và vận dụng chưa linh hoạt; công tác giải thể HTX được đẩy mạnh nhưng chưa được thực hiện cương quyết…

      Trong phương hướng năm 2011 Liên minh HTX đề ra các mục tiêu: Tuyên truyền, vận động thành lập mới 18 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và 01 Liên hiệp HTX, 65 THT, CLBNSC, 04 Liên hiệp CLBNSC; củng cố 30 HTX; giải thể 10 HTX. Phấn đấu đưa tỷ lệ HTX hoạt động khá - giỏi đạt 58%, HTX trung bình 32%, giảm HTX yếu kém còn 10%; thu nhập bình quân của xã viên HTX đạt 16 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động 18 triệu đồng/năm, thành viên THT đạt 17,5 triệu đồng/năm. Phấn đấu 85% xã, phường, thị trấn có HTX, trong đó chú trọng phát triển KTTT ở 33 xã điểm xây dựng nông thôn mới.  

      Để thực hiện các mục tiêu trên, Liên minh HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư, Thông tri số 29-TT/TU ngày 26/02/2008 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức kiểm tra, khảo soát toàn diện tình hình hoạt động của các HTX, trên cơ sở đó có kế hoạch hỗ trợ cho các HTX, đồng thời tập trung củng cố các HTX yếu kém, kiên quyết giải thể các HTX không thể hoạt động; tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế hợp tác, HTX và các doanh nghiệp thành viên bằng nhiều hình thức như: đào tạo, bồi dưỡng quản lý cho HTX, đào tạo nghề cho xã viên và người lao động; hỗ trợ vốn; kết hợp các chương trình khuyến công, khuyến nông, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại… 

                                                                                 Thùy Trang