Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII

Đăng ngày: 03/10/2007
HĐND tỉnh tổ chức chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 tại hội trường Quảng trường tỉnh vào hai ngày 24,25/7/2007.
PCT.HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng báo cáo kỳ họp kết quả giám sát 6 tháng đầu năm
Kỳ họp được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến cử tri và phiên bế mạc. Kỳ họp cũng đã mời 22 vị đại biểu đại diện của 11 huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa. Sau hai ngày làm việc với tinh thần tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp đề ra. Trong những ngày làm việc của kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, đề án, tiến hành đóng góp nhiều ý kiến từ thảo luận tại tổ và tại kỳ họp về những nội dung chủ yếu sau đây:

Lĩnh vực kinh tế, các đại biểu thống nhất cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2007 theo Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thách thức trên một số lĩnh vực, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao, tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 15,04% so với cùng kỳ, cũng là năm đầu tiên đạt mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 2,4 tỉ USD, tăng 30,1% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 50,1% so kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước 4.400 tỷ đồng, đạt 58,7% so kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài 600 triệu USD, đạt 50% so kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn đạt 43% so kế hoạch năm 2007, tăng 22% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và lãng phí được Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp coi là nhiệm vụ hàng đầu và được tổ chức thực hiện nghiêm túc, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, đã thực hiện công khai hóa trong lĩnh vực cấp phát, sử dụng kinh phí, von, tài sản của nhà nước…nhằm chủ động hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trong các lĩnh vực quản lý. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, trong đó có việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành.

Lĩnh vực thực thi pháp luật, đại biểu HĐND nhất trí nhận định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Nhưng trên một số lĩnh vực, một số mặt của kinh tế và đời sống xã hội, việc thực thi  chủ trương, chính sách còn có những mặt thiếu sót, bất cập như: quy hoạch, quản lý qui hoạch, tiến độ xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…Tình trạng phạm pháp về kinh tế, hình sự và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp cần được các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, có những giải pháp tích cực để khắc phục có kết quả những hạn chế, thiếu sót trên, đồng thời chủ động, tích cực phòng, chống  và đấu tranh có hieu quả, bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng pháp luật  đối với mọi hành vi vi phạm. Đối với các đề án được UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất nhận định những vấn đề thông qua tại kỳ họp này là cần thiết, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn của tỉnh, theo đúng quy định của pháp luật, nhưng cần được tổ chức thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Về hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, các đại biểu đều thống nhất cho rằng đã có nhiều tiến bộ, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được tăng cường có hiệu quả; các hoạt động phối hợp với các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị có tiến bộ. Đặc biệt công tác giám sát đã phát huy được tính hiệu quả, hiệu lực, đưa ra được nhiều kiến nghị cụ thể, xác đáng và được UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc, chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện đạt kết quả. Tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như trong báo cáo nhận định, cần được rút kinh nghiệm khắc phục. Đại biểu cũng đã nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và việc MTTQ tham gia giám sát hoạt động đại biểu, các kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng chính quyền. HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cấp, các ngành chưc năng có liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc, đạt kết quả. Đại biểu HĐND cũng đã quan tâm, lắng nghe ý kiến giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền trả lời chất vấn, trả lời ý kiến cử tri một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, được các đại biểu đồng tình; những vấn đề còn lại, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát, đôn đốc và yêu cầu UBND, các sở ngành giải quyết, xử lý đúng quy định pháp luật.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua được 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu năm 2007; Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2007; Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND về biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008; Nghị quyết số  91/2007/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại Thành phố Biên Hòa; Nghị quyết số  92/2007/NQ-HĐND về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhan và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp, giải thích, tuyên truyền các nội dung của các Nghị quyết của kỳ họp và gương mẫu thực hiện các Nghị quyết để cử tri tin tưởng và noi theo. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp kịp thời chỉ đạo điều hành tăng cường đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2007.

Ban biên tập