Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Tin cấp huyện

Đăng ngày: 02/10/2007
1. Ủy ban MTTQ huyện Trảng Bom: Gần 2,3 tỷ đồng cho người nghèo
Ngày 11 tháng 7 năm 2007, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.

Trong 6 tháng qua, một trong những nhiệm vụ được UBMTTQ các cấp ở huyện Trảng Bom quan tâm đẩy mạnh thực hiện đó là chính sách xã hội như: công tác nhân đạo, từ thiện đối với những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người gặp hoạn nạn. Tổng giá trị của các việc làm trên đây tới gần 2,3 tỷ đồng. Cụ thể: nhân dịp Tết Nguyên đán 2007, UBMTTQ các cấp đã tặng 10.705 phần quà cho các đối tượng, trị giá 1,36 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 74 căn nhà đại đoàn kết (chỉ tiêu cả năm là 120 căn) trị giá gần 700 triệu đồng; tặng 100 xe đạp và 50 phần quà cho các em học sinh nghèo – hiếu học trị giá 75 triệu đồng...

Tại Hội nghị này, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Trảng Bom cũng đã triển khai kế hoạch liên ngành giữa Công an và UBMTTQ Huyện về việc tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn Huyện năm 2007. Phan Chu Chinh

 

2. Trảng Bom : Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện trình tự xây dựng, ban hành Nghị quyết HĐND cấp xã.

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 06 năm 2007, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện trình tự xây dựng, ban hành nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2006 tại HĐND 02 xã: Giang Điền và Bàu Hàm.

Kết quả giám sát cho thấy: Nhìn chung 2 xã trên đây đã tuân thủ thực hiện chương trình tự xây dựng và ban hành nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Quy chế hoạt động của HĐND. Từ việc tổ chức hội nghị liên tịch, việc xây dựng các báo cáo (đề án), tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND…Các nghị quyết của kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2006) về cơ bản đã phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với Pháp luật, cũng như nghị quyết của HĐND cấp trên, Hiện các xã này cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2007).

Tuy nhiên, mặc dù năm 2006, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã tổ chức 02 kỳ họp điểm (tại thị trấn Trảng Bom và xã Tây Hòa); biên tập trình tự xây dựng và ban hành nghi quyết HĐND cấp xã; biên tập mẫu trang trí Hội trường; hướng dẫn chi tiết điều hành một kỳ họp nhưng vẫn chưa được các xã Giang Điền và Bàu Hàm thực hiện một cách triệt để, dẫn đến chất lượng kỳ họp chưa cao như: Thường trực HĐND còn khoán trắng công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho UBND cùng cấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc; dự thảo nghị quyết chưa được các đối tượng được nghị quyết điều chỉnh góp ý rộng rãi; chưa thực hiện niêm yết công khai nghị quyết; báo cáo thẩm tra không đầy đủ, còn chung chung và chưa mang tính phản biện (một trong những nguyên nhân dẫn đến báo cáo thẩm tra chưa có sự thuyết phục do Thường trực HĐND các xã trên đây chưa tổ chức được các cuộc giám sát, khảo sát theo luật định). Thậm chí Thường trực HĐND các xã vẫn chưa phân biệt rõ nghị quyết nào là văn bản QPPL và văn bản cá biệt. Việc trình bày thể thức văn bản chưa đúng và thống nhất.

Phan Chu Chinh

 

3. Trảng Bom : Thường trực HĐND giám sát công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Trong 3 ngày: 18,19 và 20 tháng 06 năm 2007, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã tổ chức giám sát kết quả tình hình quản lý đất đai và cấp giấy CN.QSDĐ trên địa bàn Huyện 6 tháng đầu năm 2007.

Qua giám sát cho thấy: 6 tháng đầu năm 2007, công tác tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các xã thực hiện có hiệu quả với các biện pháp như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lồng ghép và tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của Huyện và xã. Công tác quản lý đất đai có nhiều tiến độ, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai được giải quyết nhanh gọn, đúng thủ tục và kịp thời cho dân. Nhờ làm tốt công tác hòa giải cơ sở nên số lượng đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai giảm hẳn so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đã ký cấp cho 466 hộ với 614 giấy CN.QSDĐ, nâng tổng số giấy đã ký cấp lên 35.996 giấy (kể cả giấy của tổ chức) tương đương với hơn 22.8000ha/25.370ha, đạt 89.92% diện tích phải cấp. Như vậy, đến nay toàn huyện chỉ còn 2.360ha chưa được ký cấp cho các hộ dân (không tính đất của các tổ chức). Hiện nay, huyện cũng đã phát được 35.256 giấy CN.QSDĐ, chỉ còn tồn 740 giấy.

Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy công tác quản lý đất đai; đặc biệt là đất công tại một số xã vẫn còn thiếu chặt chẽ, hiện tượng biến đất công thành đất tư vẫn còn, việc chuyển mục đích sử dụng đất vẫn chưa đựơc tuân thủ theo đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền Luật Đất đai chưa được đổi mới, chưa có những hình thức phong phú, nội dung phù hợp; tiến độ cấp giấy CN.QSDĐ có tiến bộ nhưng một nghịch lý hiện nay là diện tích đất của các tổ chức còn nhiều nhưng chưa được làm hồ sơ đề nghị xét cấp. Mặt khác, có những hồ sơ đã làm cách đây 5 năm nhưng vẫn chưa được cấp như trường hợp của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tại xã Sông Thao.

Phan Chu Chinh

 

4. Kết quả hoạt động quý II / 2007 của HĐND huyện Long Thành

Kết quả hoạt động trong quý II, HĐND huyện Long Thành đã tổ chức thành công kỳ họp HĐND lần thứ 10, thông qua Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11 là kỳ họp thường lệ giữa năm.
Thường trực và hai Ban HĐND đã tổ chức 11 cuộc khảo sát, giám sát tập trung vào các nội dung: Về tình hình khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường; quy trình thủ tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất ở; xây dựng cơ bản công trình Nhà văn hoá trung tâm và trung tâm giáo dục cộng đồng; bầu cử đại biểu Quốc hội… Các kiến nghị sau giám sát điều được UBND chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị.

Công tác tiếp công dân duy trì hàng tuần. Trong quý II, đã tiếp nhận 18 đơn khiếu nại của công dân và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết.

Hoạt động thí điểm của các Ban HĐND cấp xã, nhìn chung trong thời gian qua hoạt động của các Ban có bước tiến rõ rệt, đã thể hiện vai trò trách nhiệm của Ban trong việc thực hiện, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã.

Về chương trình hoạt động quý III/2007, hoạt động giám sát sẽ tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn; chương trình khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế… đặc biệt  là công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11. Kim Ngọc

 

5. Giám sát tiến độ và chất lượng xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá xã Lộc An.

Vừa qua, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Long Thành đã tiến hành giám sát tiến độ và chất lượng xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa xã Lộc An.

Qua giám sát kết quả thi công xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa xã Lộc An của Ban quản lý dự án và đơn vị thi công có mặt bằng xây dựng rất thuận lợi vì đất xây dựng không cần chống lún, địa điểm gần trục lộ thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư để xây dựng, vốn được chủ đầu tư tạm ứng đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công vẫn trì trệ, cho thấy phía đơn vị thi công năng lực yếu không đáp ứng đủ số lao động hàng ngày để thi công dẫn đến công trình kéo dài không đảm bảo thời gian. Đến nay công trình chỉ mới hoàn thành khoảng 95%. So với thời gian quy định trong hợp đồng, công trình đã vượt thời gian thi công cho phép là 81 ngày, như thế gây lãng phí về thời gian ảnh hưởng đến việc sinh hoạt văn hóa của nhân dân xã Lộc An.

Đoàn giám sát kiến nghị: Đối với Ban quản lý (chủ đầu tư) phải giải trình lý do xây dựng công trình Trung tâm văn hóa xã Lộc An vượt thời gian thi công 81 ngày. Đối với đơn vị thi công: sớm khắc phục việc nước mưa thấm tường, đồng thời thay các ống nhựa có kích thước lớn hơn để đủ sức thoát nước và khắc phục việc tràn nước xuống trần nhà. Đơn vị thi công phải khẩn trương huy động lực lượng lao động để thi công các hạng mục còn dở dang, sớm nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Kim Ngọc

 

  6. Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện;Giám sát việc thực thi và chấp hành pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra của công an huyện năm 2006. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện giám sát thực hiện cơ chế 1 cửa tại UBND huyện, xã.

Ngoài ra Ban còn thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, trong 6 tháng đấu năm Ban còn tham gia 02 cuộc đối thoại với dân về khiếu nại tại địa phương; đồng thời Ban còn tiếp dân ở cơ sở theo định kỳ hàng tháng, đã tiếp dân 28 lượt, nhận 32 đơn khiếu nại, đã xử lý và chuyển cơ quan có thẩm quyến xem xét, trả lời cho dân.

Trong 6 tháng cuối năm 2007, Ban có kế hoạch giám sát: việc thực hiện Luật NVQS trong công tác tuyển quân năm 2007; giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án; Việc banh hành văn bản của VP HĐND và UBND huyện; kết quả xét tái định cư công trình khu du lịch cù lao Đại phước, thực hiện việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Kim Ngọc

 

7. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban KT-XH huyện Nhơn Trạch.

Trong 6 tháng qua, Ban KTXH huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện được 3 cuộc khảo sát, giám sát: khảo sát về tình hình ô nhiễm môi trường tại UBND xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Long Thọ, Phước Khánh, Đại phước và Phú Hữu; khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết 12/TW về xây dựng và phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện; phối hợp với Ban KTNS tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản tại phòng Tài nguyên- Môi trường huyện, UBND các xã Long Tân, Phú hội và Phước An. Ngoài ra, Ban KTXH huyện còn phối hợp với Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát 2006 về thực hiện cơ chế “ một cửa” tại một số phòng, ban và UBND 12 xã của huyện. Đồng thời Ban phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức giám sát về tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất của trường Mẫu giáo Phú Hữu, tình hình khô hạn thiếu nước tại cánh đồng xã Hiệp Phước vụ lúa đông xuân, tình hình ngập úng tại cống nước thải Lò Rèn xã Long Thọ và tình hình ngập úng suối Ngọn ấp Bàu Bông, ấp Vũng Gấm xã Phước An. Qua khảo sát và giám sát Ban có kiến nghị kịp thời những ý kiến đề xuất mà đoàn nêu ra để các ngành chức năng xem xét giải quyết và Ban có theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

   Chương trình công tác quý III/2007: Ban tham gia các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và huyện trong các lĩnh vực có liên quan và các nội dung khác. Đồng thời chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Kim Ngọc

 

8. Kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Long Khánh:

Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Long Khánh là kỳ họp giữa năm theo luật định. Tại kỳ họp, ngoài các nội dung thường kỳ theo luật, HĐND thị xã đã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006, xem xét các báo cáo chuyên đề về tình hình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, về tình hình thực hiện cải cách hành chính; đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kỳ họp đã thông qua tổng cộng 04 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2006 và Nghị quyết phân bổ sử dụng nguồn quỹ lao động công ích của thị xã.  

Kim Chung