Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Mối quan tâm của người dân Đồng Nai đối với dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân

Đăng ngày: 03/10/2007
Luật thuế thu nhập cá nhân là một văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng theo quan điểm đổi mới: Làm luật mà sửa đổi nhiều luật. Với sự ra đời của Luật này sẽ thay thế pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất.
Các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến tại cấp tỉnh
Để thu nhận những ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với dự thảo Luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành và công bố rộng rãi Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp vào dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân đồng thời tổ chức Hội nghị tại cấp tỉnh để lấy ý kiến vào dự thảo luật. Qua thu nhận ý kiến đóng góp, nổi lên một số nội dung cơ bản được nhiều người quan tâm gửi ý kiến về Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Về thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế và thu nhập tính thuế, đây là những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Có ý kiến cho rằng thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (khoản 3, khoản 4 điều 4) là đối tượng tính thuế có khả năng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, không khuyến khích được các cá nhân  đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (khoản 5 điều 4) là đối tượng chịu thuế, ý kiến của cán bộ công chức sở Xây dựng cho rằng nên quy định cụ thể hoạt động chuyển nhượng bất động sản nào thì phải chịu thuế  (theo quy định của Bộ luật dân sự thì bao gồm: Đất đai, nhà cửa và tàu thủy). Bên cạnh đó, không tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở trong trường hợp người sử dụng nhà ở, đất ở chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất, theo một số đại biểu vấn đề này rất khó xác định vì thực tế có nhiều người có nhà, có đất ở nhiều nơi khác nhau. Thu nhập tính thuế theo dự thảo là 5 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng quy định mức như vậy là quá thấp chưa phù hợp với thực tế đời sống xã hội trong tình hình hiện nay, đề nghị tăng thêm vì đến khi luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành (dự kiến đầu năm 2009) sẽ có những thay đổi về mức thu nhập cũng như có những biến động của giá cả thị trường.
Khoản giảm trừ gia cảnh, theo dự thảo đây là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế bao gồm giảm trừ đối với cá nhân đối tượng nộp thuế và người phụ thuộc. Một số ý kiến đề nghị nên quy định khống chế mức tối đa số người phụ thuộc (đề nghị không quá 6 người) vì hiện nay dự thảo luật chỉ khống chế tổng số tiền giảm trừ (không quá 10 người) để đảm bảo tính chặt chẽ trong quy định của luật đồng thời phải xác định rõ người nào là đối tượng phụ thuộc, mức độ như thế nào thì được xem là phụ thuộc. Về mức giảm trừ đối với cá nhân, nhiều ý kiến đề nghị tăng lên 5 triệu đồng một tháng (thay cho mức 4 triệu đồng của dự thảo). Đặc biệt có ý kiến đề nghị nên quy định hệ số tính giảm trừ gia cảnh để đảm bảo quy định của luật vẫn phù hợp khi xảy ra tình trạng trượt giá vốn vẫn thường xảy ra trong những năm gần đây để bắt kịp với tình hình. Về biểu thuế lũy tiến, nhiều ý kiến đề nghị nên làm tròn số vì hiện dự thảo quy định một số mức thuế với con số lẻ như: 18 triệu, 32 triệu, 52 triệu. 
Với một địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế mạnh, mặt bằng thu nhập của dân cư ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước đồng thời các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, luân chuyển và đầu tư đồng vốn diễn ra tương đối nhộn nhịp thì Đồng Nai sẽ là một địa phương có nhiều đối tượng để Luật thuế thu nhập cá nhân hướng đến. Chính vì vậy, dự thảo luật đã nhận được tương đối nhiều những ý kiến đóng góp có giá trị của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần vào việc hoàn thiện Luật.

Nguyễn Thị Oanh