Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Trao đổi thông tin với cử tri

Đăng ngày: 02/10/2007
Trao đổi thông tin với cử tri
1. Cử tri Đinh Văn Đa, ngụ tại Ấp I, xã Sông Nhạn đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh cho biết chế độ khen thưởng Huân, Huy chưong kháng chiến nay còn thực hiện không? Bản thân ông có tham gia chiến đấu chống Mỹ, nay ngụ tại xã Sông Nhạn. Năm 1999 có làm bản thành tích đề nghị tỉnh khen thưởng thì được Hội đồng Khen thưởng trả lời về Nam Định làm, vì vậy từ năm 1999 đến nay chưa được nhận Huân chương. Xin hỏi nếu ông chuyển hồ sơ từ Nam Định vào Đồng Nai có được xem xét không?

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trả lời: Hồ sơ kê khai khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến gồm có: 02 bản kê khai thành tích tham gia kháng chiến (đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên) hay bản kê khai thành tích giúp đỡ cách mạng (đối với nhân dân) có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ hay UBND xã, phường nơi cư trú. Các giấy xác nhận thành tích có chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc những người cùng tham gia công tác chung ở đơn vị cũ trước đây (có chứng nhận của đơn vị đó).Đối với nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ ở các tỉnh, thành phố phía Nam, nay không còn cán bộ cũ để xác nhận thành tích thì Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn họp với tổ tư vấn gồm các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đã từng hoạt động tại địa phương, cán bộ tham gia kháng chiến có công lao, thành tích với địa phương cùng với tập thể Đảng ủy, chính quyền cơ sở xác minh thành tích và đề nghị khen thưởng (nếu có đủ thành tích theo tiêu chuẩn).

Về thời hạn xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến: Căn cứ Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ (hồ sơ nộp về Ban TĐKT Trung ương) chậm nhất là ngày 31/12/2004, đến nay đã hết hạn. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đang kiến nghị Đảng, Nhà nước cho tiếp tục giải quyết hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có công với cách mạng nhưng vì nhiều lý do khách quan như đau ốm, đi làm ăn xa chưa có điều kiện đi lấy giấy xác nhận ... nên chưa làm hồ sơ kê khai khen thưởng theo quy định.  Nếu còn vướng mắc, đề nghị ông trực tiếp liên hệ với Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện Cẩm Mỹ để được biết cụ thể.

2. Cử tri Phạm Văn Thảo, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Kỷ phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà kiến nghị: Cử tri thành lập doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất hàng gỗ truyền thống đã lâu, nay lại bị thu hồi đất giao cho Công ty TNHH Tân Phú Hoà cũng chuyên sản xuất hàng gỗ. Hơn nữa, Công ty này gây ô nhiễm môi trường mỗi ngày, người dân ở đây đã phản ánh nhưng chính quyền chưa xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng môi trường tại Công ty TNHH Tân Phú Hòa. Công ty TNHH Tân Phú Hòa đã không thực hiện đúng theo yêu cầu tại Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 336/BĐK-TNMT ngày 23/11/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho dự án Xưởng chế biến gỗ xuất khẩu Công ty TNHH Tân Phú Hòa, cụ thể: Về khí thải: phát sinh bụi do quá trình nhập nguyên liệu (dăm bào, mùn cưa, củi vụn), phân loại, trộn và sấy sản phẩm; mùi hôi (hơi dung môi) và gây cay mắt do sử dụng keo formalyl từ quá trình trộn keo, ép ván và sấy. Về nước thải: không xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chưa xây dựng khu vực lưu giữ chất thải tại nguồn, cũng như phân loại triệt để các loại chất thải. Qua kết quả hiện trạng ô nhiễm môi trường nêu trên, cho thấy việc phản ánh của cử tri phường Tân Hòa, Công ty TNHH Tân Phú Hòa sản xuất gây ô nhiễm môi trường là có cơ sở.

 Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa đã phối hợp với UBND phường Tân Hòa làm việc với Công ty TNHH Tân Phú Hòa và đã kiến nghị UBND thành phố Biên Hòa ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó yêu cầu Công ty TNHH Tân Phú Hòa phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 336/BĐK-TNMT đã được xác nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Tân Phú Hòa. Trong quá trình hoạt động nếu công ty không xử lý dứt điểm việc gây ô nhiễm  môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động sản xuất của công ty.

Ban biên tập