Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

Khảo sát hoạt động của toàn bộ 58 Ban HĐND cấp xã (thí điểm)

Đăng ngày: 23/02/2008
Tính đến thời điểm hiện nay, các Ban HĐND cấp xã thí điểm (58 ban) đã đi vào hoạt động được hơn 6 tháng.
Đoàn khảo sát Ban HĐND cấp xã tại huyện Tân Phú
Để có sự nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, khách quan về tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban HĐND cấp xã thí điểm trong năm 2007 trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức một số đoàn khảo sát tình hình hoạt động của các Ban đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức các đoàn khảo sát tình hình hoạt động của các Ban HĐND cấp xã (thí điểm) thuộc địa phương mình. Đối với những địa phương đã hoàn thành việc khảo sát sẽ tổng hợp và thông báo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Thời gian hoàn thành việc khảo sát đến hết tháng 11 năm 2007. Trên cơ sở kết quả khảo sát của Thường trực HĐND cấp tỉnh và huyện, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có báo cáo tong hợp đánh giá chung.

Quá trình tổ chức khảo sát sẽ tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: Trình tự, thủ tục thành lập Ban HĐND cấp xã, quy chế hoạt động của Ban, chương trình hoạt động của Ban kể từ khi thành lập đến hết năm 2007; Kết quả khảo sát, giám sát của Ban HĐND cấp xã từ thời điểm thành lập đến nay và so sánh với trước khi thành lập Ban HĐND cấp xã; Kết quả hoạt động thẩm tra,  kiểm tra văn bản Quy phạm của UBND cấp xã; Nhưng chuyển biến trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND cấp xã (nếu có) kể từ khi thành lập Ban HĐND cấp xã; Đánh giá về sự cần thiết thành lập Ban HĐND cấp xã và những nhận xét, kiến nghị.

Năm 2007 nay là năm thứ hai Đồng Nai tổ chức thành lập Ban HĐND cấp xã (thí điểm)  với phạm vi rộng hơn (từ 6 đơn vị mở rộng ra 58 đơn vị). Yêu cầu khách quan, đúng thực chất luôn là yêu cầu được Thường trực HĐND tỉnh đặt ra trong tất cả các đợt khảo sát, đánh giá tình hình cũng như sơ kết hoạt động của Ban HĐND cấp xã (thí điểm) để từ đó có những kiến nghị phù hợp, cụ thể.

Nguyễn Thị Oanh