Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 37 tháng 11-2007

Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Khóa VII dự kiến thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có 04 Nghị quyết chuyên đề

Đăng ngày: 23/02/2008
Không đưa ra kỳ họp Đề án về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đề án về Phát triển Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; Đề án về Chế độ ưu đãi cho cán bộ quản lý ngành giáo dục-đào tạo và dạy nghề; Đề án về phí an ninh, trật tự.
Bổ sung vào chương trình kỳ họp Đề án về lệ phí đăng ký kinh doanh và Đề án về chế độ trợ cấp, thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành điều khiển Hội nghị liên tịch
Ngày 05 tháng 10 năm 2007, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII-nhiệm kỳ 2004-2009.

Kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2007. Kỳ họp sẽ để xem xét, quyết định một số van đề theo luật định và một số đề án chuyên đề và một số nội dung khác theo yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Về công tác chuẩn bị một số đề án, sau khi xem xét ý kiến đề nghị của UBND tỉnh và một số sở, ngành, Hội nghị quyết định không đưa ra kỳ họp một số nội dung theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND tỉnh năm 2007 gồm Đề án về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đề án về Phát triển Quỹ nhà ơ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 ( không đưa vào nội dung chương trình kỳ họp nhưng đồng ý triển khai thực hiện thí điểm theo chủ trương của Chính phủ và giao cho Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất quyết định); Đề án về Chế độ ưu đãi cho cán bộ quản lý ngành giáo dục-đào tạo và dạy nghề; Đề án về phí an ninh, trật tự. Hội nghị cũng quyết định Không đưa một số đề án vào chương trình kỳ họp như đề nghị của UBND tỉnh, gồm Đề án về Đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 32/CP; Đề án về phí thu gom và xử lý rác thải y tế. Ngoài ra, Hội nghị thống nhất bổ sung một số đề án vào chương trình kỳ hop do yêu cầu thực tiễn theo đề nghị của UBND tỉnh gồm Đề án về lệ phí đăng ký kinh doanh và Đề án về chế độ trợ cấp, thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy tại kỳ họp cuối năm 2007, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2007, quyết định nhiệm vụ năm 2008; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2007; đánh giá kết quả thu, chi ngân sách năm 2007; xem xét, quyết định nhiệm vụ ngân sách trên địa bàn năm 2008 và xem xét, quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2006; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2007 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008; cho ý kiến về bổ sung, điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn năm 2008;

Kỳ họp sẽ tập trung xem xét và đánh giá các đề án chuyên đề: Xã hội hoa các hoạt động giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010 theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP; Chế độ trợ cấp, thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn;  Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà  nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Một số loại phí, lệ phí ( phí dự thi, dự tuyển; phí khai thác và sử dụng tai liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô; lệ phí CMND, hộ khẩu; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh). Kỳ họp cũng sẽ xem xét một số báo cáo tình hình thưc hiện Phòng, chống tham nhũng, giải quyết KN-TC năm 2007 và các báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh còn hiệu lực. Kỳ họp dự kiến thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có 4 Nghị quyết chuyên đề.

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh được phân công chuẩn bị 06 Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; UBND tỉnh chuẩn bị 14 báo cáo, tờ trình, đề án và khoảng 25 báo cáo về công tác triển khai thực hiện cac Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh còn hiệu lực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị 09 báo cáo thẩm tra theo luật định và thẩm tra các đề án chuyên đề. Như vậy, số lượng báo cáo, tờ trình, đề án trình ra kỳ họp lần này khá lớn, nên dự kiến diễn ra trong 04 ngày vào thượng tuần tháng 12 năm 2007. Để trong 4 ngày có thể giải quyết khối lượng công việc này, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu, trả lời ý kiến cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp tóm tắt những vấn đề trọng tâm, thời gian trình bày tối đa 10 phút (tr Báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo thu-chi NSNN trình bày tối đa 20 phút).

Về việc họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp dự kiến được tổ chức trong hai ngày để tham gia ý kiến đóng góp vào các tờ trình, báo cáo, chuyên đề được trình ra kỳ họp. Để nâng cao chất lượng thảo luận tổ, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ các nội dung chủ yếu tại tổ, tại kỳ họp chỉ tập trung vào những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12: từ 15-20/11/2007, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12: từ 15-20/12/2007. Thường trực HĐND tỉnh lưu ý các vị đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri quan tâm tới việc phân loại ý kiến của cử tri theo đúng thẩm quyền  phân cấp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền tỉnh và trung ương.

Kim Chung