Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Phân tích, đánh giá kiến nghị về tình hình ở khu phố 8 phường Long Bình

Đăng ngày: 12/01/2006
Phân tích, đánh giá kiến nghị về tình hình ở khu phố 8 phường Long Bình

Vừa qua, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức  cuộc họp để xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, những vướng mắc tồn tại trong việc quy hoạch, giải tỏa bồi thường và tái định cư đối với khu phố 8 phường Long Bình. Thống nhất những nhận định và kiến nghị sau: việc giải tỏa, di dời dân cư trên địa bàn là việc rất khó thực hiện vì một số nguyên nhân như cơ sở pháp lý của việc đền bù, số lượng dân cư ( nhất là dân nhập cư) rất đông, công tác quản lý nhà nước về đất đai bị buông lỏng trong một thời gian dài. Sau đó đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại hiện trạng quy hoạch khu phố 8 phường Long Bình , qua đó xem xét quyết định nếu tiếp tục thực hiện việc quy hoạch thì phải giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phải bố trí khu tái định cư ổn định. Khi giải quyết tái định cư phải xem xét từng trường hợp cụ thể; nếu điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn thì phải xác định rõ quy hoạch để làm gì và các giải pháp kèm theo để thực hiện. Trong thời gian chờ kiểm tra, rà soát, đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tạm ngưng triển khai các dự án đã  phê duyệt và yêu cầu địa phương quản lý không để phát sinh xây dựng mới các công trình và nhà dân trong khu vực.

BBT