Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Đăng ngày: 12/01/2006
Trong tháng 10/2005, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các Đoàn khảo sát kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, xã tại thị xã Long Khánh và phường Xuân An ; thành phố Biên Hòa và phường Trung Dũng; huyện Long Thành và xã An Phước .

Qua khảo sát cho thấy kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, xã kể trên đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và ban hành được các Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng phù hợp với điều kiện thực tế nên mang lại hiệu quả cao; Đã ban hành được quy chế hoạt động và Quy chế giám sát của HĐND; Thường trực và các Ban HĐND tổ chức được nhiều cuộc giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực đạt kết qủa tốt. Chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát ngày càng được nâng cao, sau giám sát đều có kết luận và kiến nghị giúp cho đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế, tìm ra được những giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết HĐND và hầu hết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, khảo sát được UBND, các cơ quan, các ngành chức năng  nghiên cứu xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy hoạt động giám sát vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là HĐND cấp xã vì các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động giám sát còn hạn chế, trình độ am hiểu về chuyên môn, nhất là về lĩnh vực tài chính và xây dựng cơ bản, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc tiếp dân định kỳ, liên hệ với cử tri của đại biểu chưa được thực hiện thường xuyên, vai trò của tổ đại biểu đã được phát huy nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao.

 Qua hoạt động thực tiễn của địa phương, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, xã kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm cho triển khai thành lập Ban HĐND cấp xã vì hiện nay trên tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đang đặt ra và đòi hỏi cơ quan dân cử ở địa phương phải nỗ lực hết mình để đáp ứng vai trò chức năng của HĐND và nguyện vọng của cử tri.

Sĩ Tiến