Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 92-T1&T2-2013


​Giới thiệu​.
 
​Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong ba ngày 04, 05 và 06 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường Trụ sở khối nhà nước tỉnh, được truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc. Kỳ họp có sự tham dự của 79/80 đại biểu HĐND tỉnh. Đại biểu Trung ương có ông Nguyễn Viết Lểnh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
 
​Kể từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành bốn bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992. Mỗi bản Hiến pháp đã khẳng định vai trò của mình trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Mặc dù có sự thay đổi, nhưng các bản Hiến pháp đều đánh dấu thời kỳ cách mạng, củng cố về mặt pháp lý những thắng lợi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và có sự tiếp thu, giữ gìn những nhân tố, hạt nhân thắng lợi của các bản Hiến pháp trước đó. 
 
​Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, Chủ tọa nhận được 11 nội dung của đại biểu thuộc các tổ Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Nhơn Trạch đề nghị chất vấn thủ trưởng các cơ quan: TAND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong đó có 9 nội dung chất vấn trực tiếp tại hội trường, 2 nội dung chất vấn bằng văn bản.
 
​Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 40/2012/QH13 ngày 23  tháng 11  năm 2012 về chất vấn và trả lời chất vấn. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 
​Năm 2012 qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm thứ hai của nhiệm kỳ, qua đó ghi lại nhiều dấu ấn như những điểm nhấn cho hoạt động HĐND.
 
​Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. Đây là năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) thông qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh và những nhiệm vụ của năm, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:
 
​Tại kỳ họp thứ tư khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 34/2012/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:
 
​Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ đã cùng tổ chức Hội nghị để cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đây là hoạt động thường niên của HĐND các tỉnh, thành trong khu vực. Tham dự hội nghị có ông Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đoàn Đồng Nai do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Nga làm Trưởng đoàn đã đến tham dự. 
 
​Một trong những phương hướng đề ra của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 xác định: Hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp. Thực hiện định hướng chỉ đạo nêu trên, trong năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: