Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Kết quả hội nghị giao ban quý II-2009 giữa Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 01/09/2009
Ngày 06 tháng 5 năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá kết quả phối hợp công tác quý I năm 2008, thống nhất chương trình phối hợp công tác quý II năm 2009 giữa Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện. Ông Huỳnh Chí Thắng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
Thường trực HĐND huyện Cẩm Mỹ báo cáo một số vấn đề của địa phương nổi lên thông qua hoạt động giám sát phối hợp
Hội nghị giao ban đã thảo luận nhiều vấn đề xung quanh nội dung dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phối hợp hoạt động và hoạt động giám sát quý I - chương trình phối hợp quý II năm 2009 giữa Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện. Qua đó, hội nghị cơ bản nhất trí với báo cáo.Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào chương trình giám sát phối hợp đã được thống nhất để xây dựng chương trình giám sát cụ thể để Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện có cơ sở bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp. Nội dung công tác giám sát phối hợp, Thường trực và các Ban HĐND hai cấp tích cực tổ chức các hoạt động giám sát trong tháng 5 và tháng 6-2009 để có cơ sở xây dựng các báo cáo thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND giữa năm 2009, trong đó có giám sát việc triển khai thực hiện công tác tái định cư để giải quyết mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển. Đặc biệt, chú trọng giám sát công tác triển khai thực hiện chủ trương của chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, kích cầu đầu tư, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với một số vấn đề do Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện phản ánh từ kết quả kiến nghị sau giám sát trên địa bàn nhưng UBND cấp huyện không triển khai thực hiện hoặc có triển khai nhưng không báo cáo kết quả về HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: đối với việc theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện nên chủ động, linh hoạt tìm giải pháp tác động có hiệu quả, ví dụ thông báo công khai kết quả giải quyết KN-TC để người dân được nắm thông tin, hiểu việc giải quyết của cơ quan nhà nước là đúng quy định, từ đó tác động đến đối tượng KN-TC, hoặc Thường trực HĐND cấp huyện có thể nêu các vấn đề còn vướng mắc tại các cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN cấp huyện để cùng thảo luận ý kiến, phối hợp giải quyết. Đối với những vấn đề xét thấy tình tiết phức tạp, có nhiều nội dung cần làm rõ trước cử tri, Thường trực HĐND cấp huyện có thể đưa ra chất vấn tại kỳ họp để đề nghị UBND huyện giải trình cụ thể.

Hội nghị giao ban cũng đã thống nhất cách thức tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai hoạt động tổ đại biểu HĐND tỉnh, qua đó các tổ tiến hành họp để có cơ sở sơ kết hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh sẽ bố trí, sắp xếp tham dự hoặc phân công các Ban HĐND tỉnh tham dự với tổ. Qua họp tổ sẽ thống nhất báo cáo kết quả 1 năm thực hiện đề án, cùng với những đánh giá, nhận định, đề xuất của tổ qua thực tế hoạt động. Qua kết quả báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xây dựng chương trình sơ kết hoạt động tổ, dự kiến khen thưởng đột xuất đối với một số tập thể tổ đại biểu và cá nhân xuất sắc trong quá trình hoạt động. Qua xem xét đánh giá, Thường trực HĐND tỉnh đang nghiên cứu khả năng đề nghị thêm từ 2 đến 3 tổ đại biểu cùng thực hiện đề án để tăng thêm cơ sở thực tiễn cho đề án.

Về nội dung kế hoạch tổ chức sơ kết Ban HĐND cấp xã, hội nghị đã thống nhất tổ chức sơ kết tại 05 cụm huyện, mỗi cụm từ 2-3 huyện có vị trí địa lý liền kề nhau, mỗi cụm do một cụm trưởng xây dựng chương trình kế hoạch sơ kết tại cụm mình. Cụ thể, mời đại diện Thường trực, ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện thuộc cụm, thành viên Ban trong cụm. Về nội dung, mỗi huyện thuộc cụm sẽ có một báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị. Đối với các Ban HĐND cấp xã thuộc cụm, đề nghị Thường trực HĐND các huyện thuộc cụm thống nhất với nhau để phân công các ban xây dựng báo cáo tham luận, nội dung tùy đặc điểm hoạt động của từng Ban. Về kinh phí cho hoạt động sơ kết này sẽ sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động HĐND tỉnh để giải quyết chế độ cho hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức theo đúng quy định tại Nghị quyết 103/NQ-HĐND. Về công tác tổ chức, các cụm trưởng sau khi hoàn tất kế hoạch, thời gian địa điểm cụ thể sẽ gửi về Thường trực HĐND tỉnh để bố trí, sắp xếp tham dự, phân công các Ban HĐND tỉnh tham dự và mời một số sở, ngành của tỉnh có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trả lời một số nội dung sau:  Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 58/HĐND-VP ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần văn bản số 58, để HĐND cấp huyện có cơ sở thực hiện một số khoản chi phục vụ cho hoạt động của HĐND. Ngoài ra, có một số nội dung kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh mà UBND tỉnh chưa chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện, hoặc có chỉ đạo nhưng chưa có báo cáo kết quả giải quyết, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các nội dung nói trên.

Kim Chung