Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Vốn vay có hỗ trợ lãi suất, Công ty Sonadezi chưa tiếp cận?

Đăng ngày: 02/09/2009
Suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến Việt Nam, Chính phủ đã tìm mọi giải pháp để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái và gói kích cầu đầu tiên đó là hỗ trợ lãi suất 4%. Phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh đều đã và đang tranh thủ lập phương án tái cấu trúc lại doanh nghiệp để được hưởng lợi từ việc hỗ trợ lãi suất này, nhưng riêng Công ty Sonadezi, một doanh nghiệp lớn lại chưa mặn mà với vốn vay có hỗ trợ lãi suất từ gói kích cầu của Chính phủ.
Theo báo cáo của Công ty cho thấy, năm 2008, Công ty Sonadezi đạt doanh thu 303,74 tỷ đồng; tổng số phát sinh nộp ngân sách 45,86 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 94,37 tỷ; thu nhập bình quân 4,83 triệu/tháng/người; Đầu tư XDCB đạt 16,64 tỷ. So với kế hoạch của Công ty thì tỉ lệ đạt về doanh thu là 94,91%, về số phát sinh nộp ngân sách là 145,6%, về lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 118,7%, về đầu tư XDCB 9,78%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2008 là 20%. Quý I năm 2009, doanh thu chỉ thực hiện được 45,532 tỷ đồng, đạt 14,2% KH năm; Lợi nhuận trước thuế TNDN là 14,549 tỷ đồng, đạt 15,3% KH năm; Tổng số phát sinh nộp ngân sách là 6,85 tỷ đồng, đạt 18% KH năm; hoạt động đầu tư XDCB thực hiện là 70,074, đạt 29,8% KH năm. Như vậy so với năm 2008, thì quý I năm 2009 doanh thu chỉ bằng khoảng 1/7 doanh thu của cả năm 2008, như vậy năm 2009, doanh thu của Công ty đã giảm nhiều so với năm 2008.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 và quý I năm 2009 cho thấy Công ty Sonadezi đã khai thác kinh doanh có hiệu quả đối với các dự án nhà ở thương mại và cho thuê nhà xưởng, văn phòng; Riêng về kinh doanh hạ tầng năm 2008, Công ty chỉ đạt 67,01% KH năm, điều này cho thấy việc thu hút đầu tư vào các KCN của Công ty đạt thấp, đây là tình trạng chung của nền kinh tế, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đến sự phát triển kinh tế của tỉnh và của các doanh nghiệp. Đối với khoản phát sinh nộp ngân sách năm 2008 đạt 145,6%, tốc độ tăng cao hơn các chỉ tiêu SXKD, như doanh thu chỉ đạt 94,91% KH năm, hoạt động đầu tư các DA XDCB chỉ đạt 9,78% KH năm, theo giải trình của Công ty là khoản nộp ngân sách năm 2008 tăng cao là từ khoản lãi tiền gửi ngân hàng và khoản thuế TNDN phải nộp bổ sung. 

Về tình hình triển khai một số dự án sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chưa mấy khả quan, vì phần lớn là Công ty chỉ khai thác được ở những Khu công nghiệp đã cho thuê và lấp đầy, như: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tiếp tục thực hiện cho thuê lại đất, hạ tầng  và nhà xưởng trong KCN, thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng, sửa chữa các tuyến đường giao thông trong KCN, Khu công nghiệp Gò Dầu, đang thực hiện các công tác tiếp thị để tiếp tục cho thuê lại đất và hạ tầng, Khu công nghiệp Xuân Lộc, thực hiện quảng cáo, tiếp thị để cho thuê lại đất và hạ tầng, Công ty đang làm thủ tục xin điều chỉnh diện tích khu vực mở rộng. Đối với các Khu công nghiệp mới đầu tư thì đang thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư hạ tầng, như: Khu công nghiệp Giang Điền, mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư và được Bộ TNMT quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đang trong giai đoạn chuẩn bị trình duyệt dự án đầu tư, đang triển khai lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán tuyến đường vào KCN; Cụm công nghiệp Sonadezi Thiện Tân, đang triển khai công tác lập quy hoạch 1/500 cho cụm công nghiệp Sonadezi Thiện Tân, hiện nay đã bàn giao cho Xí nghiệp dịch vụ trực thuộc Công ty Sonadezi theo dõi từ 1/10/2008. Đối với các dự án khu dân cư, cũng gặp không ít khó khăn về thủ tục đất đai và công tác bồi thường, giải tỏa, như: Dự án khu dân cư và dịch vụ Giang Điền, đang triển khai lập và trình duyệt quy hoạch, đồng thời đang chờ chỉnh sửa để phê duyệt phương án tổng thể bồi thường và giải phóng mặt bằng; Dự án Khu dân cư An Bình mở rộng, hiện đang thực hiện công đoạn kiểm kê và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Công ty đã hoàn tất hồ sơ thiết kế và triển khai công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế để xây; Khu dân cư Trảng Bom, hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang triển khai thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính. Khu tái định cư Trung tâm thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất, đang trong giai đoạn giới thiệu địa điểm và điều chỉnh ranh giới diện tích đất, tiến độ thực hiện chậm so với KH, vì đang chờ ý kiến từ các Sở, ngành liên quan. Khu tái định cư đường Nguyễn Văn Trỗi (nay là đường Nguyễn Ái Quốc): Dự án gồm 04 blok nhà gồm A1, A2, B1, B2 với 716 căn hộ phục vụ việc tái định cư xây dựng Trung tâm thành phố Biên Hòa. Hiện tại đang triển khai thi công phần móng 2 blok nhà B1 và A2, còn 02 blok A1 và B2 chưa triển khai thi công được do chưa có mặt bằng. Dự án khu dân cư và dịch vụ Phước Giang: Đã hoàn tất đo vẽ bản đồ địa chính KDC Bình Hòa- huyện Vĩnh Cửu, hiện đang trong giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch, đang chờ huyện Vĩnh Cửu hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch chung đô thị Phước Giang: Do khu vực nghiên cứu dự án khá lớn, khoảng 5.000 ha, có liên quan đến việc xem xét kết nối thành phố Biên Hòa với tỉnh Bình Dương, cho nên đang chờ Sở Xây dựng lập quy hoạch chung được duyệt, sau đó Công ty sẽ xin giới thiệu địa điểm để lập quy hoạch chi tiết theo quy định. Dự án đầu tư mới cầu Hóa An: Công ty đang lập hồ sơ thiết kế, trình duyệt dự án đầu tư theo hình thức BT, hiện đang chờ văn bản chấp thuận chỉ định thầu để Công ty trình duyệt dự án đầu tư theo quy định.

Về tình hình vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, theo báo cáo của Công ty Sonadezi thì Công ty chưa tham gia gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, vì Công ty kinh doanh bất động sản, vốn đầu tư phải là nguồn vốn dài hạn hoặc trung hạn; nhưng nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất đợt 1 là ngắn hạn, cho nên Công ty không tham gia vay. Hiện nay, theo quyết định của Chính phủ, đã có cho vay hỗ trợ lãi suất đối với tín dụng dài hạn và trung hạn, Công ty sẽ tham gia vay để đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống hạ tầng tại các khu công nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư của Công ty. Nhưng thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2008, Công ty đã dư vốn phải gửi ngân hàng, do các dự án đầu tư còn vướng giải tỏa, chưa có mặt bằng thi công, vốn đầu tư phải gửi ngân hàng để chờ công trình. Năm 2009, cũng chưa mấy khả quan, đến tháng 5 rồi mà các dự án Khu dân cư, Khu công nghiệp vẫn vướng, chưa có mặt bằng để triển khai, như vậy thì dù có được hỗ trợ lãi suất, Công ty Sonadezi cũng không thể tiếp cận nguồn vốn vay này. Xuất phát từ tình hình thực tế đó mà UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp, do Phó chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban, Giám đốc Sở KHĐT là Phó ban thường trực, Giám đốc một số Sở, ngành quan trọng khác của tỉnh là thành viên. Với mục đính tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp vượt khó, nhưng trên thực tế thì những khó khăn của Công ty Sonadezi vẫn chưa tháo gỡ được, do các thủ tục quy định về trình tự, đầu tư cũng như ràng buộc bởi các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước, cho nên buộc Công ty phải chấp hành và chờ đợi theo quy định.

Nhưng, chỉ với nỗ lực riêng của Công ty thì chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, do vậy Công ty rất cần sự phối kết hợp và sự tạo điều kiện từ các Sở, ngành và UBND các địa phương liên quan. Cụ thể trong lĩnh vực hoạt động đầu tư các dự án XDCB, như Dự án khu tái định cư Nguyễn Văn Trỗi, khu dân cư Bình Hòa, Khu dân cư An Bình mở rộng, Khu CN Giang Điền... nay còn vướng đền bù giải tỏa, chưa có mặt bằng thi công. Để giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà nước giao phó, Trưởng Đoàn giám sát đã đề nghị UBND tỉnh, Sở KHĐT, Sở Xây Dựng, Sở TNMT-, Sở Tài chính cùng UBND các huyện Trảng Bom, Long Thành và UBND TP Biên Hòa tích cực để triển khai nhanh và có kết quả công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho Công ty có mặt bằng thi công các dự án theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Phi