Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 112-Qúy IV-2016


​Giới thiệu
 
Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
 
  ​Nhằm tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong các ngày từ 9 đến 16-10, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh dẫn đầu đã có chuyến xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Về phía HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Tuấn cùng tham dự. Chương trình được các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá là thành công và mở ra nhiều cơ hội cho Đồng Nai. 
 
  ​Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, vừa qua Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã ký Quy chế phối hợp hoạt động. Quy chế gồm 3 chương, 7 điều, quy định về nguyên tắc phối hợp phải đảm bảo hoạt động của từng cơ quan theo quy định của pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, tạo điều kiện cho các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
  ​Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá trong tháng 10 năm 2016, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ ba của Thường trực HĐND tỉnh
 
 ​Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tương đối tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo công dân; giám sát việc giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân trên địa bàn tỉnh.   
 
  ​Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Đây là lần đầu tiên quy định về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với việc giải quyết kiến nghị của cử trị được quy định cụ thể trong một văn bản Luật. 
 
  ​Năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều đổi mới trong hoạt động về cả nội dung và hình thức, làm nền móng vững chắc để tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2016 - 2021  
 
  ​Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh khóa IX gồm 28 người với thành phần là công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và một số cán bộ đã nghỉ hưu (05 người); trong đó có 17 người tái cử và 11 người trúng cử lần đầu.
 
  ​Nhằm nắm bắt về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát UBND huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Sở Kế hoạch - Đầu tư.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: