Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 34-T8-2007


gioithieu
 
Một số thông tin tóm tắt tình hình KTXH của tỉnh Đồng Nai trong tháng
 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định phải sớm quyết tâm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu, trong đó việc xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ mới làm sao vừa phải đảm bảo là lực lượng lao động trực tiếp sản xuất ra nhiều cuả cải vật chất mà vẫn đảm bảo lợi ích hài hoà từ nhiều phiá (người lao động, người sử dụng lao động…).
 
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, chương trình công tác dân vận năm 2007, hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 06 tháng đầu năm đã có nhiều biến chuyển tích cực, tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, tạo động lực góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đề xuất và sau đó quyết định chọn ngày 27.7 là ngày ghi nhớ công ơn của các thương binh (về sau đổi là Ngày Thương binh- Liệt sĩ) đã trải qua 60 năm. Thời điểm đó, cả dân tộc Việt Nam đang phải trải qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 34.760,3 tỷ đồng, đạt 56,5% so kế hoạch, tăng 22,6% so cùng kỳ.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban VHXH đã tổ chức 09 cuộc khảo sát, giám sát các chuyên đề:
 
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ.HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về người tàn tật trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày, ngày 31/5/2007 và 05/6/2007 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn khảo sát, giám sát công tác này tại Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 
Nhiệm kỳ 2004 - 2009, Đồng Nai có 5.407 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ngang tầm nhiệm vụ được xác định là một giải pháp quan trọng, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của HĐND.
 
Trong diễn biến của các kỳ họp HĐND, hầu như vấn đề được cử tri mong đợi và quan tâm nhiều vẫn là phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: