Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 77-T8-2011


TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI.​
 
Trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc, những nội dung, chương trình kỳ họp để phản ánh với Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương trả lời, giải quyết. ​
 
Thủ tục hành chính (TTHC) là công cụ cần thiết để đưa chính sách của Nhà nước vào cuộc sống, tuy nhiên thực tế để triển khai Đề án 30 cho thấy còn tồn tại nhiều TTHC không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp.​
 
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011, với sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác quốc phòng-an ninh chính trị và tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.​
 
Tại phiên thảo luận kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa VIII, đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh làm rõ kết quả xử lý các cơ sở sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra, phân loại. Thực hiện ý kiến của chủ tọa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình như sau:​
 
​Trong những năm qua, huyện Định Quán nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai xử lý việc vi phạm lòng hồ Trị An. Tuy nhiên, để đảm bảo việc ổn định và phát triển vùng bán ngập lòng hồ Trị An, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từ năm 2005 huyện Định Quán đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các sở, ngành có liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) phối hợp cùng địa phương khảo sát đề xuất UBND tỉnh, song đến nay vẫn chưa thực hiện.
 
Nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 197/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa VII về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ban VH-XH đã tiến hành giám sát các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.​
 
Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vừa qua, Ban VH-XH đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh​
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Tại Đồng Nai, cử tri tỉnh nhà đã bầu ra 5.590 đại biểu HĐND, trong đó có 80 đại biểu HĐND tỉnh, 425 đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 5.085 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. ​
 
CƠ CẤU NHÂN SỰ HĐND CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2011-2016.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: