Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 71-T1&2-2011


​Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản hướng dẫn gửi Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.
 
​Thông qua thảo luận tổ, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến đối với việc xây dựng và hoàn thiện các Nghị quyết chuyên đề trình ra kỳ họp; đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 và việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2010, cả giai đoạn 2011-2015.
 
​Luật Nuôi con nuôi ban hành là rất cần thiết vì việc nuôi con nuôi là hiện tượng xã hội xảy ra ở các quốc gia và đều được pháp luật các nước điều chỉnh. Ở nước ta, trong hoàn cảnh đất nước phải chịu những di chứng nặng nề của chiến tranh, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, mức thu nhập của nhân dân còn thấp, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt cần có mái ấm gia đình thì việc nuôi con nuôi là cần thiết và trở nên cấp thiết trong đời sống xã hội. 
 
​Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã thực hiện quyền thừa kế tại các tổ chức tài chính tiền tệ Quốc tế như IMF, WB, ngân hàng phát triển châu Á (ADB), nhưng sau đó quan hệ với các tổ chức này bị ngưng trệ. 
 
​Ngay từ đầu năm 2010, UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2010 và mở Hội nghị để triển khai đến lãnh đạo các ngành, các cấp trong toàn tỉnh. Sau Hội nghị, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Nhờ vậy, công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến theo hướng tích cực và đạt được những kết quả khá tốt, qua đó thể hiện được vai trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các cơ quan tuyền thông,... đối với công tác PCTN; trên một số lĩnh vực đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
​Đánh giá kết quả hoạt động của ngành kiểm sát tỉnh, trong năm 2010, Ngành kiểm sát tiếp tục có nhiều chuyển biến trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng ngành, góp phần tích cực phòng chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị trật tự được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng.
 
​Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/01/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa VII) và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010. 
 
​Trong năm qua, hoạt động của ngành Tòa án có nhiều tiến bộ, số lượng cũng như chất lượng xét xử các loại án đạt kết quả cao góp phần tích cực vào công cuộc ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Số án toàn ngành thụ lý tăng 225 vụ, việc so với năm 2009, kết quả xét xử các loại án đạt tỷ lệ 91,14%). 
 
​Năm 2010 Hội đồng tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán và Kiểm sát viên hai cấp của tỉnh đã tập trung xem xét tuyển chọn, bổ nhiệm 106 người trong đó (32 Thẩm phán và 74 Kiểm sát viên), tăng hơn với năm 2009 là 59 người, do năm 2010 là đợt bổ nhiệm lại với số lượng lớn Kiểm sát viên cấp tỉnh và cấp huyện.​
 
​Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 4.500 ha đất canh tác rau, khoảng 13.000 ha – 14.000 ha diện tích gieo trồng rau/năm và khoảng 47.000 ha đất trồng cây ăn quả. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: