Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh

Đăng ngày: 20/09/2017
Tiêu đề thông báo:Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thông báo lịch làm việc của HĐND tỉnh từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
File đính kèm: lt-4-2021-1.PDFlt-4-2021-1.PDF

Ngày bắt đầu:01-02-2021
Ngày kết thúc: