Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (53 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 14/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhớm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-14-2020-1.pdf
2(01) Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khái thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-16-2020-1.pdf
3(02) Nghị quyết số 13/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết điều chỉnh, ​bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 File đính kèm: NQ-13-2020-1.pdf
4(02) Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND10/07/2020Nghị quyết quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-15-2020-1.pdf
5(03) Nghị quyết số 12/NQ-HĐND10/07/2020  ​Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020 (đợt 1) File đính kèm: NQ-12-2020-1.pdf
6(03) Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-14-2020-1.pdf
7(04) Nghị quyết số 11/NQ-HĐND10/07/2020  ​Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 121/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-11-2020-1.pdf
8(04) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-13-2020-1.pdf
9(05) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND10/07/2020  ​Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-10-2020-1.pdf
10(05) Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-12-2020-1.pdf
11(06) Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điềm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-11-2020-1.pdf
12(06) Nghị quyết số 9/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết về bổ sung các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Đồng Nai​ File đính kèm: NQ-9-2020-1.pdf
13(07) Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-10-2020-1_2.pdf
14(07) Nghị quyết số 8/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết về việc x​ác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. File đính kèm: NQ-8-2020-1.pdf
15(08) Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQQP-9-2020-1.pdf
16(08) Nghị quyết số 7/NQ-HĐND10/07/2020  Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. File đính kèm: NQ-7-2020-1.pdf
17(09) Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý File đính kèm: NQQP-8-2020-1.pdf
18(10) Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-7-2020-1.pdf
19(11) Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặ trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vẫn động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-6-2020-1.pdf
20(12) Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND10/07/2020​Nghị quyết phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-5-2020-1.pdf
123