Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (58 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-39-2020-1.pdf
2(01) Nghị quyết số 39/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-39-2020-1.pdf
3(02) Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao File đính kèm: NQQP-38-2020-1.pdf
4(02) Nghị quyết số 38/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-38-2020-1.pdf
5(03) Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-37-2020-1.pdf
6(03) Nghị quyết số 37/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-37-2020-1.pdf
7(04) Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 File đính kèm: NQQP-36-2020-1.pdf
8(04) Nghị quyết số 36/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-36-2020.pdf
9(05) Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-35-2020-1.pdf
10(05) Nghị quyết số 35/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-35-2020-1.pdf
11(06) Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND12/04/2020  ​Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-34-2020-1.pdf
12(06) Nghị quyết số 34/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm:NQ-34-2020-1.pdf
13(07) Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 File đính kèm: NQQP-33-2020-1.pdf
14(07) Nghị quyết số 33/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2021 File đính kèm:  NQ-33-2020-2.pdf
15(08) Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQQP-32-2020-1.pdf
16(08) Nghị quyết số 32/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX File đính kèm: NQ-32-2020-1.pdf
17(09) Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND12/04/2020Nghị quyết sửa đồi, bổ sung khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 File đính kèm: NQQP-31-2020-1.pdf
18(09) Nghị quyết số 31/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2021-2025 File đính kèm: NQ-31-2020-1.pdf
19(10) Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng NaiFile đính kèm: NQQP-30-2020-1.pdf
20(10) Nghị quyết số 30/NQ-HĐND12/04/2020​Nghị quyết thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-30-2020-1.pdf
123