Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (28 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết số 81/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 07/​7/2017 về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. File đính kèm: NQ 81-2017.PDF
2(02) ​Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tạ​i kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX. File đính kèm: NQ 80-2017.PDF
3(03) ​Nghị quyết số 79​/NQ-HĐND 07/07/2017​Nghị quyết số 79​/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 thông qua Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 79-2017.PDF
4(04) ​Nghị quyết số ​78/2017/NQ-HĐND 07/07/2017​Nghị quyết số ​78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 78-2017.PDF
5(05) ​Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không ch​uyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 77-2017.PDF
6(06) ​Nghị quyết số 76/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 phê duyệt tổng số lượng ngư​ời làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017. File đính kèm: NQ 76-2017.PDF
7(07) ​Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đả​m cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 75-2017.PDF
8(08) ​Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND 07/07/2017​Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định lệ phí đăng ký cư trú trên​ địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 74-2017.PDF
9(09) ​Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;. File đính kèm: NQ 73-2017.PDF
10(10) ​Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND 07/07/2017​Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về lệ phí hộ tịch trên đ​ịa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 72-2017.PDF
11(11) ​Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức giá dịch vụ k​hám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 71-2017.PDF
12(12) ​Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND 07/07/2017​Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 sửa đổi Điều 1 Nghị quyết s​ố 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND  File đính kèm: NQ 70-2017.PDF
13(13) ​Nghị quyết số ​69/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số ​69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 69-2017.PDF
14(14) ​Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ 68-2017.PDF
15(15) ​Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trê​n địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ 67-2017.PDF
16(16) ​Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí thẩm định hồ sơ cấ​p Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 66-2017.PDF
17(17) ​Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí khai thác và ​sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 65-2017.PDF
18(18) ​Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND07/07/2017 ​Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 64-2017.PDF
19(19) ​Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND07/07/2017​Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí thẩm định báo cáo​ đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường,  phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 63-2017.PDF
20(20) Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND07/07/2017 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. File đính kèm: NQ 62-2017.PDF
12