Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (13 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 85/2013/NQ-HĐND12/07/2013về việc quy định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
2(02) Nghị quyết 84/NQ-HĐND12/07/2013 về việc thông qua Đề án thành lập phường Hóa An  thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ.​
3(03) Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND12/07/2013Về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cô quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​
4(04) Nghị quyết 82/NQ-HĐND12/07/2013 về quyết định  tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổng biên chế trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.​
5(05) Nghị quyết 81/NQ-HĐND12/07/2013về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ ​đầu tư phát triển Đồng Nai thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2013-2015.
6(06) Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND12/07/2013 về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các  dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
7(07) Nghị quyết 79/NQ-HĐND12/07/2013 về việc bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 2 và  điều chỉnh tên Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trong giữ xe đạp, xa máy, xe ô tô; lê phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin  về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​
8(08) Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND12/07/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013​
9(09) Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND12/07/2013 về điểu chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013​
10(10) Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND12/07/2013Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 06 tháng cuối năm 2013​
11(11) Nghị quyết 75/NQ-HĐND12/07/2013Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ Do Hội đồng nhân dân bầu​
12(12) Nghị quyết 74/NQ-HĐND10/07/2013về xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016​
13(13) Nghị quyết 73/NQ-HĐND10/07/2013về việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân  tỉnh Đồng Nai năm 2013​