Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (12 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 27/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2012./.
2(02) Nghị quyết 26/NQ-HĐND 06/12/2011Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2012./
3(03) Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về hủy bỏ, thay thế một phần của nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tinh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015./
4(04) Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./
5(05) Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./
6(06) Nghị quyết 22/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012
7(07) Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012.  
8(08) Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước- chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2012   ​
9(09) Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 (đợt 2)  
10(10) Nghị quyết 18/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh quyết toán nhà nước năm 2009 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
11(11) Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 về mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội quốc phòng- anh ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2012
12(12) Nghị quyết 16/NQ-HĐND06/12/2011Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011