Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (11 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Báo cáo tổng kết công tác cả nhiệm kỳ của Hội đồng nhân tỉnh Đồng Nai.04/04/2011Báo cáo tổng kết công tác cả nhiệm kỳ của Hội đồng nhân tỉnh Đồng Nai.File đính kèmHDND--BAO-CAO-TONG-KET-CONG-TAC-CA-NHIEM-KY.pdf
2hướng dẫn một số nội dung thảo luận kỳ họp thứ 22.01/04/2011hướng dẫn một số nội dung thảo luận kỳ họp thứ 22.File đính kèmHUONG-DAN-MOT-SO-NOI-DUNG-THAO-LUAN-TAI-KY-HOP-22.pdf
3Báo cáo kết quả hoạt động Ngành kiểm sát Đồng Nai từ năm 2004-2011.01/04/2011Báo cáo kết quả hoạt động Ngành kiểm sát Đồng Nai từ năm 2004-2011.File đính kèmVKSND--BAO-CAO-KET-QUA-HOAT-DONG.pdf
4Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2004-2011 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.01/04/2011Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2004-2011 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.File đính kèmTAND--BAO-CAO-TONG-KET-VA-BAO-CAO-TONG-KET-DOAN-HOI-THAM.pdf
5Bao cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.01/04/2011Bao cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.File đính kèmCHUONG-TRINH-KY-HOP.pdf
6Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.01/04/2011Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.File đính kèmBPC--BAO-CAO-KET-QUA-HOAT-DONG-NHIEM-KY-2004-2011.pdf
7Báo cao tổng kết của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.01/04/2011Báo cao tổng kết của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.File đính kèmBVHXH--BAO-CAO-HOAT-DONG-CUA-BAN-VHXH.pdf
8chuong trinh ky hop 2201/04/2011chuong trinh ky hop 22File đính kèmCHUONG-TRINH-KY-HOP.pdf
9Báo cáo đánh giá về tổ chức và kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.01/04/2011Báo cáo đánh giá về tổ chức và kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.File đính kèmUBND-BAO CAO DANH GIA TO CHUC VA KET QUA HOAT DONG CUA UBND CAC CAP.pdf
10Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.01/04/2011Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011.File đính kèmUBND--QUYET-DINH-KHEN-HTUONG-CHO-CAC-TAP-THE-VA-CA-NHAN-CO-THANH-TICH-XUAT-SAC.pdf mlfile.2011-04-01.6872503349
11Thông báo công tác MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2004-2011.01/04/2011Thông báo công tác MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2004-2011.File đính kèmUBMTTQVN--THONG-BAO-CONG-TAC-MTTQVN-THAM-GIA-XAY-DUNG-CHINH-QUYEN.pdf