Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (14 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 14/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Đổng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-14-2016-1.PDF
2(02) Nghị quyết 13/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-13-2016-1.PDF
3(03) Nghị quyết 12/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-12-2016-1.pdf
4(04) Nghị quyết 11/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-11-2016-1.PDF
5(05) Nghị quyết 10/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-10-2016-1.PDF
6(06) Nghị quyết 09/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-9-2016-1.PDF
7(07) Nghị quyết 08/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-8-2016-1.PDF
8(08) Nghị quyết 07/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai 6 tháng cuối năm 2016 File đính kèm: NQ-7-2016-1.PDF
9(09) Nghị quyết 06/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-6-2016-1.PDF
10(10) Nghị quyết 05/NQ-HĐND15/06/2016Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban VHXH. HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-5-2016-1.PDF
11(11) Nghị quyết 04/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban KTNS. HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-4-2016-1.PDF  
12(12) Nghị quyết 03/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-3-2016-1.PDF
13(13) Nghị quyết 02/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-2-2016-1.PDF
14(14) Nghị quyết 01/NQ-HĐND15/06/2016​Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-1-2016-1.PDF