Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (20 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND07/12/2018​Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019​ File đính kèm: nq-151-2018-1.PDF
2(02) ​Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019 File đính kèm: nq-150-2018-1.PDF
3(03) ​Nghị quyết số 149/2018​/NQ-HĐND 07/12/2018  ​Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh File đính kèm: nq-149-2018-1.PDF
4(04) ​Nghị quyết số ​148/2018/NQ-HĐND 07/12/2018  ​Quy định mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-148-2018-1.PDF
5(05) ​Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ File đính kèm: nq-147-2018-1.PDF
6(06) ​Nghị quyết số 146/NQ-HĐND07/12/2018  ​Phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 File đính kèm: nq-146-2018-1.PDF
7(07) ​Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-145-2018-1.PDF
8(08) ​Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND 07/12/2018  ​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 File đính kèm: nq-144-2018-1.PDF
9(09) ​Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-143-2018-1.PDF
10(10) ​Nghị quyết số 142/NQ-HĐND 07/12/2018  ​Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 File đính kèm: nq-142-2018-1.PDF
11(11) ​Nghị quyết số 141/NQ-HĐND07/12/2018​Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2019 File đính kèm: nq-141-2018-1.PDF
12(12) ​Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-140-2018-1.PDF
13(13) ​Nghị quyết số ​139/2018/NQ-HĐND07/12/2018  ​Quy định về chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-139-2018-1.PDF
14(14) ​Nghị quyết số 138/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2018 File đính kèm: nq-138-2018-1.PDF
15(15) ​Nghị quyết số 137/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về việc quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 File đính kèm: nq-137-2018-1.PDF
16(16) ​Nghị quyết số 136/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai File đính kèm: nq-136-2018-1.PDF
17(17) ​Nghị quyết số ​135/NQ-HĐND07/12/2018  ​Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu File đính kèm: nq-135-2018-1.PDF
18(18) Nghị quyết số 134/NQ-HĐND 05/12/2018   ​Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: nq-134-2018-1.PDF
19(19) ​Nghị quyết số 133/NQ-HĐND05/12/2018  ​Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: nq-133-2018-1.PDF
20(20) ​Nghị quyết số 132/NQ-HĐND05/12/2018​Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-132-2018-1.PDF