Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (11 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết 153/NQ-HĐND16/01/2015Nghị quyết về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai​ NQ 153.PDF
2Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004-2009.04/08/2008 Nghị quyết số 106.doc
3Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.04/08/2008 ​Nghị quyết số 107.doc
4Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.04/08/2008 Nghị quyết số 108.doc
5Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.04/08/2008 Nghị quyết số 109.doc
6Nghị quyết số số 110/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khóa VII.04/08/2008 Nghị quyết số 110.doc
7Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 200802/08/2008Nghị quyết số 111.doc
8Nghị quyết số 112/NQ-HĐND Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 200802/08/2008 ​Nghị quyết 112.doc 
9Nghị quyết số 113/NQ-HĐNDVề tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 200902/08/2008 ​Nghị quyết số 113.doc 
10Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 02/08/2008 ​Nghị quyết số 114.doc 
11Nghị quyết số 115/2008/NQ-HĐND về thông qua đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 202002/08/2008 ​Nghị quyết số 115.doc