Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (6 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị quyết số 180/NQ-HĐND về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010./03/11/2010Nghị quyết số 180/NQ-HĐND về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết cảu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010./File đính kèm180-NQ-DIEU-CHINH-CHUONG-TRINH-XAY-DUNG-NGHI-QUYET-HDND-NAM-2010.pdf
2Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả chấp thuận miễn làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2004-201103/11/2010Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả chấp thuận miễn làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2004-2011File đính kèm181-NQ-XAC-NHAN-KET-QUA-MIEN-LAM-NHIEM-VU-HOI-THAM-NHAN-DAN.pdf
3Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND về việc chức danh, một số chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động cho các Đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./03/11/2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND về việc chức danh, một số chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động cho các Đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./ File đính kèm182-NQ-CHUC-DANH-VA-CHE-DO-CHINH-SACH-DOI-VOI-CAN-BO-HOAT-DONG-KHONG-CHUYEN-TRACH-CAP-XA.pdf
4Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./03/11/2010Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèm183-NQ-THONG-QUA-CHUC-DANH-SO-LUONG-VA-CHE-DO-CHINH-SACH-CHO-CONG-AN-TREN-DIA-BAN-TINH.pdf
5Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND về số lượng và chế độ chính sách cho đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./03/11/2010Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND về số lượng và chế độ chính sách cho đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèm184-NQ-SO-LUONG-VA-CHE-DO-CHINH-SACH-CHO-DOI-DAN-PHONG-TREN-DIA-BAN-TINH-DN.pdf
6Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./03/11/2010Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèm185-NQ-LE-PHI-CAP-GIAY-CHUNG-NHAN-QUYEN-SU-DUNG-DAT-QUYEN-SO-HUU-NHA-O-VA-TAI-SAN-GAN-LIEN-VOI-DAT.pdf