Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (15 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về ngưng hiệu lực đối với Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND File đính kèm: ​NQQP-17-2020-1.pdf
2(01) Nghị quyết số 19/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai​ File đính kèm: NQ-19-2020-1.pdf
3(02) Nghị quyết số 18/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-18-2020-1.pdf
4(03) Nghị quyết số 17/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-17-2020-01.pdf
5(04) Nghị quyết số 16/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-16-2020-1.pdf
6(05) Nghị quyết số 15/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-15-2020-1.pdf
7(01) Nghị quyết 200/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết 200/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh  nq-200-2015-1.PDF
8(02) Nghị quyết 199/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết 199/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 nq-199-2015-1.PDF
9(03) Nghị quyết 198/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết 198/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh  nq-198-2015-1.PDF
10(04) Nghị quyết 197/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nq-197-2015-1.PDF
11(05) Nghị quyết 196/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết 196/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nq-196-2015-1.PDF
12(06) Nghị quyết 195/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nq-195-2015-1.PDF
13(07) Nghị quyết 194/NQ-HĐND25/12/2015​Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nq-194-2015-1.PDF
14(08) Nghị quyết 193/NQ-HĐND25/12/2015Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nq-193-2015-1.PDF
15Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai.11/11/2009 Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai.