Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (16 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 108/NQ-HĐND06/12/2013​Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa VIII
2(02) Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014.
3(03) Nghị quyết 106/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về chương trình xây dựng n​ghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014.
4(04) Nghị quyết 105/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về việc quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.​
5(05) Nghị quyết 104/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính n​hà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
6(06) Nghị quyết 103/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐDN ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định về một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
7(07) Nghị quyết 102/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai.​
8(08) Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
9(09) Nghị quyết 100/NQ-HĐND06/12/2013​Về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đông Nai giai đoạn 2014-2015.
10(10) Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về Đề án Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020.
11(11) Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựngnăm 2014.
12(12) Nghị quyết 97/2013/NQ-HĐND06/12/2013V​ề giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014.
13(13) Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014.​ 
14(14) Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND06/12/2013​Về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toàn chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2). 
15(15) Nghị quyết 94/NQ-HĐND06/12/2013​Về việc quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012.
16(16) Nghị quyết 93/NQ-HĐND04/12/2013​Về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013.