Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (13 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc về chương trình hoạt động 5 năm 2011-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
2(02) Nghị quyết 10/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
3(03) Nghị quyết 09/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
4(04) Nghị quyết 08/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên khác cua các ban HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
5(05) Nghị quyết 07/NQ-HĐND 10/06/2011Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
6(06) Nghị quyết 06/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
7(07) Nghị quyết 05/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
8(08) Nghị quyết 04/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
9(09) Nghị quyết 03/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
10(10) Nghị quyết 02/NQ-HĐND10/06/2011Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./
11(11) Nghị quyết 01/NQ-HĐND.10/06/2011Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2011 về việc xác nhận tư cách các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./.
12Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam về tình hình tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)10/06/2011Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam về tình hình tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
13Báo cáo tổng kết công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2011-2016)10/06/2011Báo cáo tổng kết công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2011-2016)