Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Hỏi Đáp

Hành chính công Tài liệu tập huấn của UBKTNS- Quốc hội

Hướng dẫn việc xử lý tình huống về giám sát ngân sách xã
 
 
Tài liệu vể tập huấn giám sát công tác chi đầu tư phát triển
 
Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Ủy ban KTNS của Quốc hội tổ chức hội thảo về công tác giám sát về KTNS của HĐND.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: