Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (13 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết về chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa IX File đính kèm: NQ-27-Khoa IX.PDF
2(02) Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND14/07/2016  ​Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: NQ-26-Khoa IX.PDF
3(03) Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2016 File đính kèm: NQ-25-Khoa IX.PDF
4(04) Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-24-Khoa IX.PDF
5(05) Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-23-Khoa IX.PDF
6(06) Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết về việc số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 File đính kèm: NQ-22-Khoa IX.PDF
7(07) Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết về việc bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa trong năm 2016 tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-21-Khoa IX.PDF
8(08) Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết mức hỗ trợ đối với những người thực thi nhiệm vụ kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên- văn hóa Đồng Nai File đính kèm: NQ-20-Khoa IX.PDF
9(09) Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-19-Khoa IX.PDF
10(10) Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 File đính kèm: NQ-18-Khoa IX.PDF
11(11) Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết điều chỉnh điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2016 (đợt 1) File đính kèm: NQ-17-Khoa IX.PDF
12(12) Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2016 File đính kèm: NQ-16-Khoa IX.PDF
13(13) Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND14/07/2016​Nghị quyết v/v bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cưới năm 2016 của tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-15-khoa IX.PDF