Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (18 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết 171/NQ-HĐND16/07/2015Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII​ NQ 171.PDF
2(02) ​Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về quy định nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ NQ 170.PDF
3(03) ​Nghị quyết 169/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020​ NQ 169.PDF
4(04) ​Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 168/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đồng Nai​ NQ 168.PDF
5(05) ​Nghị quyết 167/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015​ NQ 167.PDF
6(06) ​Nghị quyết 166/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa và ​điều chỉnh quy mô, vị trí một số dự án trong năm 2015  tỉnh Đồng Nai NQ 166.PDF
7(07) ​Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 quy định về​ thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai NQ 165.PDF
8(08) ​Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 quy định về thu phí thẩm định​ cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai NQ 164.PDF
9(09) ​Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 quy định về thu lệ p​hí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai NQ 163.PDF
10(10) ​Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và Biểu mức thu phí tại Nghị quyết số 118/201​4/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai NQ 162.PDF
11(11) ​Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 quy định về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ NQ 161.PDF
12(12) ​Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015  quy định về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ NQ 160.PDF
13(13) ​Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 1)​ NQ 159.PDF
14(14) ​Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND16/07/2015Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2015​ NQ 158.PDF​
15(15) ​Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND16/07/2015Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015  về việc bổ sung  giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Đồng Nai​ NQ 157.PDF​
16(16) ​Nghị quyết 156/NQ-HĐND16/07/2015Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016​ NQ 156.PDF​
17(17) ​Nghị quyết 155/NQ-HĐND16/07/2015​Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 về việc xác nhận miễn nhiệm Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 NQ 155.PDF
18(18) ​Nghị quyết 154/NQ-HĐND16/07/2015Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 về việc xác nhận miễn nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016​ NQ 154.PDF​