Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (16 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 và Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh./​
2(02) Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./​
3(03) Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND 12/07/2012Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về thu phí đấu​ giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./  
4(04) Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND 12/07/2012Nghị quyết số 40/2012/​NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./
5(05) Nghị quyết 39/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về quy ​hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai./
6(06) Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về chế độ hỗ trợ tạm thời đối với Cán bộ, viên chức, nhân viên công tá​c tại Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai./
7(07) Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế giai đoạn 2012-2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2017./​
8(08) Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về giá dịch​ vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai./
9(09) Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết 35/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai giai đoạn 2012-2020.​
10(10) Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012./
11(11) Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012./
12(12) Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2012 về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2012./  
13(13) Nghị quyết 31/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Quân sự, nhiệm kỳ 2011-2016./
14(14) Nghị quyết 30/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Quân sự, nhiệm kỳ 2011-2016./​
15(15) Nghị quyết 29/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./​
16(16) Nghị quyết 28/NQ-HĐND12/07/2012Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2012 về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012./