Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (10 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII về giá đất năm 200631/10/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII về giá đất năm 2006  File đính kèm​: Totrinhgiadat06ubt new.doc baocaothamtragiadat-2006 new.doc
2Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 53/200511/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 53/2005 File đính kèm​: NQ53-thoi-thanh-vien-Ban-KTNS new.docttrinhthoitvbktns new.doc
3Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 54/200511/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 54/2005 File đính kèm​: NQ-54-mien-nhiem-TV-UBND new.docTotrinhminhiemtvubt new.doc
4Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 55/200511/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 55/2005​ File đính kèm: NQ-55-bau-BS-TV-UBND new.doc toitrinhbaubsungtvubndtinh new.doc
5Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 56/2005 về nhiệm vụ KT-XH năm 2006.11/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 56/2005 về nhiệm vụ KT-XH năm 2006. File đính kèm​: NQ-56-KTXH new.doc bcaotomtatktxh2005nhiem-vu-2006 new.doc thamtrabanktns new.doc Thamtrabanvhxh new.DOC Bc-thamtrabanpc new.doc
6Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 57/2005 về dự toán ngân sách năm 200611/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 57/2005 về dự toán ngân sách năm 2006 File đính kèm​: NQ57.pdfbaocaothuchi05dt2006 new.doctotringdutoannam06 new.docbaocaothamtradtoan new.doc
7Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 58/2005 về việc Phê chuẩn quyết toán năm 200411/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 58/2005 về việc Phê chuẩn quyết toán năm 2004​ File đính kèm: NQ 58 new.doc Bcaothamtraqtoan-2004 new.doctotrinhqtoan-2004 new.doc
8Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 59/2005 về việc Giao chỉ tiêu KH vốn đầu tư năm 200611/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 59/2005 về việc Giao chỉ tiêu KH vốn đầu tư năm 2006 File đính kèm​: NQ 59 giao von dau tu new.doc thamtraxdcb-2006 new.doctotrinhvondtu--2006 new.doc
9Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 60/2005 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 200611/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 60/2005 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 2006​ File đính kèm: NQ 60 new.doctotringctxdvbqppl-2006 new.doc
10Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 61/2005 về Chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 200611/08/2006​Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 61/2005 về Chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006​ File đính kèm: NQ 61new.doc bcaohdonghdnd2005 new.doc Ttrinhhdonghdnd2006 new.doc