Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (8 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 176/NQ-HĐND30/08/2019  ​Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm:nq-176-2019-1.pdf
2(02) Nghị quyết số 175/NQ-HĐND30/08/2019​Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất File đính kèm: nq-175-2019-1.pdf
3(03) Nghị quyết số 174/NQ-HĐND30/08/2019  ​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-174-2019-1_2.pdf  
4(04) Nghị quyết số 173/NQ-HĐND30/08/2019​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND ​tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-173-2019-1_2.pdf
5(05) Nghị quyết số 172/NQ-HĐND30/08/2019  ​Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-172-2019-1.pdf
6(06) Nghị quyết số 171/NQ-HĐND30/08/2019  ​Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-171-2019-1.pdf
7(07) Nghị quyết số 170/NQ-HĐND30/08/2019​Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm ​kỳ 2016-2021​ File đính kèm: nq-170-2019-1.pdf
8(08) Nghị quyết số 169/NQ-HĐND30/08/2019  ​Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 File đính kèm: nq-169-2019-1.pdf