Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (15 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) ​Nghị quyết 123/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND khóa VIII.​ NQ-123.pdf
2(02) ​Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai.​ NQ-122.pdf
3(03) Nghị quyết 121/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai​. NQ-121.pdf
4(04) Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐND 11/07/2014​Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về điều chỉnh Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020​. NQ-120.pdf
5(05) ​Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND 11/07/2014​Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Đồng Nai và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2014 tỉnh Đồng Nai.​ NQ-119.pdf
6(06) Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và điều chỉnh Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Đồng Nai.​ NQ-118.pdf
7(07) Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về điều chỉnh Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020​ NQ-117.pdf
8(08) Nghị quyết 116/NQ-HĐND11/07/2014​​Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021- 2030​ NQ-116.pdf
9(09) Nghị quyết 115/NQ-HĐND11/07/2014Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa, thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch và thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ​NQ-115.pdf
10(10) Nghị quyết 114/NQ-HĐND11/07/2014Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về số lượng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014 ​NQ-114.pdf
11(11) Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014-2015​ NQ-113.pdf
12(12) Nghị quyết 112/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. NQ-112.pdf
13(13) Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1);​ NQ-111.pdf
14(14) Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014​ NQ-110.pdf
15(15) Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND11/07/2014​Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Đồng Nai​ NQ-109.pdf