Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (12 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 41/2005 về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm HTND30/10/2006Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 41/2005 về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm HTND  File đính kèm:nqso-41-mienhtnd new.docttubmttquoc new.doc
2Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 42/2005 về việc Miễn nhiệm UVUBND30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 42/2005 về việc Miễn nhiệm UVUBND  File đính kèm​: nqso-42 new.doc ttmienhiemuvub new.doc
3Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 43/2005 về việc Xác nhận kết quả bầu bổ sung UVUBND tỉnh30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 43/2005 về việc Xác nhận kết quả bầu bổ sung UVUBND tỉnh  File đính kèm​: nq43 new.doc ttbaubsuvub new.doc
4Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 44/2005 về việc Bổ sung giải pháp chủ yếu để hòan thành mục tiêu nhiệm vụ KTXH30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 44/2005 về việc Bổ sung giải pháp chủ yếu để hòan thành mục tiêu nhiệm vụ KTXH  File đính kèm​: nq-so-44 new.doc baocaothamtravhxh new.doc baocao-thamtra new.doc baocaoktxh-6thang05 new.doc baocaothamtraktns new.doc
5Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 45/2005 về việc Bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2005.30/10/2006Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 45/2005 về việc Bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2005.  File đính kèm: nqso-45 new.doc baocaothuchins new.doc totrinhbsung.docbaocaothamtra-ns new.doc
6Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 46/2005 về việc Điều chỉnh vốn ĐTXDCB năm 200530/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 46/2005 về việc Điều chỉnh vốn ĐTXDCB năm 2005 File đính kèm​: nq-so-46 new.doc totrinhdieuchinhxdcb new.doc baocaothamtraxdcb new.doc baocaodautuxdcb new.doc
7Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 47/2005 về Quy chế họat động của HĐND tỉnh.30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 47/2005 về Quy chế họat động của HĐND tỉnh. File đính kèm​: nq-so-47 new.doc quychehdong new.doc totrinhquychehdong new.doc totrinh new.doc
8Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 48/2005 về Quy chế giám sát của HĐND tỉnh.30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 48/2005 về Quy chế giám sát của HĐND tỉnh.  File đính kèm​: nqso-48 new.doc quychegiamsat new.doc ttquychegiam new.doc
9Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 49/2005 về thu phí bến bãi30/10/2006Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 49/2005 về thu phí bến bãiFile đính kèm: nqso-49 new.doc deanphibenbai new.docttphibenbai new.doc
10Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, nghị quyết số 50/2005 Biên chế 200630/10/2006​Giao biên chế 2006Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, nghị quyết số 50/2005 Biên chế 2006 File đính kèm​:nqso-50-bien-che new.docttbchcsn new.doc
11Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 51/2005 về phát triển nguồn nhân lực30/10/2006​Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 51/2005 về phát triển nguồn nhân lực File đính kèm​: nqso-51-ngunnhanluc new.doc ​ttnguonnhanluc new.docdeanptnhanluc new.doc
12Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 52/2005 mục tiêu giải pháp CT giảm nghèo30/10/2006​Mục tiêu giải pháp chương trình giảm nghèoKỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 52/2005 mục tiêu giải pháp CT giảm nghèo File đính kèm​:nqso-52 new.docto-trinh-chuan-ngheo new.doc